خاطرات

توفیق درک محضر آیت الله میرزا علی مشکینی اردبیلی 

خاطره آیت الله رشاد از سرودن نخستین اشعار 

خاطرات استاد رشاد از آیت الله محمد یزدی

خاطره آیت الله علی اکبر رشاد از تحقیق گروهی “آیات اعتقادی قرآن”

خاطره تظاهرات به مناسبت شهادت آیت الله حسین غفاری در سال ۵۳

خاطرات آیت الله رشاد از آیین عمامه گذاری به دستان مبارک آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی

خاطرات آیت الله رشاد از شکل گیری تشکل ها و محافل مبارزان انقلابی در نقاط مختلف شهر تهران

کاخ جوانان! و خاطرات شکل گیری کانون های جوانان در تهران

خاطرات آیت الله علی اکبر رشاد از سفر به سودان و سخنرانی در دانشگاه خارطوم

خاطرات آیت الله رشاد از روند شکل گیری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید