اخلاق انتخاباتی از خطرخیزترین حوزه‌های اخلاق است

اخلاق انتخاباتی از خطرخیزترین حوزه‌های اخلاق است

آیت الله علی اکبر رشاد، رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در مورد اخلاق انتخاباتی، اظهار کرد: اخلاق انتخاباتی از جمله شاخه های اخلاق کاربردی است، این اخلاق ناظر بر موضوعات خاص است. شاید بتوان گفت، این اخلاق از حساس ترین و خطرخیزترین حوزه های اخلاق است چرا که در فرآیند و جریان انتخابات کسانی که ورود می کنند چه به عنوان کاندیدا و چه به عنوان انتخاب کننده، هر دو باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند. به ویژه که این فرآیند و اخلاق اجتماعی و سیاسی در معرض دروغ گفتن، تهمت زدن، افترا بستن، زیاده گویی، وعده ناصحیح، تحریف و انحراف قرار دارد.
رییس حوزه علمیه امام رضا(ع) افزود: اخلاق انتخاباتی ابعاد بسیار گسترده ای دارد اما بعد مهم آن این است که امر انتخاب از لحاظ فقهی و شرعی به هم پیوند خورده است یعنی کسی که خودش را در معرض انتخاب قرار می دهد اول باید بین خود و خدای خود به این یقین رسیده باشد که برای تصدی منصب صلاحیت لازم را دارد.
وی تاکید کرد: کسی که به این یقین نرسیده ورودش در انتخابات خلاف شرع و حرام بین است کما اینکه طرفداران و نامزدهای کاندیداها هم همین گونه هستند؛ آنها باید به اطمینان عقلایی رسیده باشند که کسی را که مورد حمایت قرار داده اند به طور قطع صلاحیت لازم برای تصدی منصب را دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: هم کاندیداها، هم حامیان آنها و هم رای دهندگان به آنها باید بدانند هر کلمه ای که بر زبان می رانند و هر رایی که می دهند، عواقب دارد. این عواقب ممکن است به چهار سال و هشت سال نیز ختم نشود بلکه می تواند همیشگی باشد در صورتی که اگر انتخاب درست باشد و فرد اصلح برگزیده شود، انبوهی از اجر الهی و آثار معنوی در او مترتب می شود. انتخاب نادرست باعث می شود تا انبوهی از مضرات، خسارات و ویرانی ها مترتب بر آن شود و همه افراد دخیل در قبال این انتخاب مسئول هستند یعنی هم کسی که خود را بدون احراز صلاحیت در معرض انتخاب قرار می دهد و هم افرادی که بدون اطمینان عقلایی از او حمایت کرده باشند به خاطر آثار زیانبار آن تا قیام قیامت در پیشگاه خداوند جوابگو خواهند بود.
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: برخی گمان می کنند وقتی صحبت از اخلاق انتخاباتی می شود، منظور تعارف و فضیلت است؛ به هیچ وجه اینگونه نیست بلکه فقه انتخاباتی هم وجود دارد به این معنا که انتخاب شدن و انتخاب کردن جهات شرعی بسیار سنگینی دارد. نامزدهای انتخاباتی باید بدانند خداوند ناظر رفتار آنها است و آنچه را که یقین دارند و جزو ضروریات و الزامات است، بازگو کنند. شما به خاطر انتخابات دین خود را به خاطر دنیای مردم یا دنیا خودتان به باد ندهید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به کاندیداها توصیه می کنم اگر توان کار، روحیه کار دارید و حال کار کردن دارید در صحنه بمانید، در غیر این صورت بهتر است به نفع افراد صالح کنار بکشید.

دیدگاهتان را بنویسید