شاخص حق هنگام فتنه خود حق و نه اشخاص است

شاخص حق هنگام فتنه خود حق و نه اشخاص است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه در جلسه درس خارج اصول که به صورت مجازی برای طلاب برگزار شد، گفت: در جنگ جمل امر برای برخی مشتبه شد زیرا برخی را می دیدند که اهل عبادت و شب زنده داری هستند و در مقابل امیرمومنان امام علی(ع) قد علم کردند و به جنگ می‌پردازند.

وی افزود: امام صادق(ع) در شان حضرت ابوالفضل(ع) فرمودند ایشان بصیرت عمیقی داشتند، این از جمله اوصاف ایشان بود که حق و باطل را به خوبی تشخیص می‌دادند.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) بیان کرد: این بسیار مهم است که انسان در شرایط فتنه دچار حیرت نشود، در فتنه و شبهه یعنی بین حق و شبیه حق خلط نکند، شبیه حق غیر حق است، بین حق و باطل اشتباه نکنیم بزرگترین خصوصیت فتنه این است که انسان‌ها در آن دچار تحیر و سرگشتگی می‌شوند.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه با استناد به روایتی از سید رضی در نهج البلاغه، عنوان کرد:‌ او آورده که در جنگ جمل حارث خطاب به امیرمومنان امام علی(ع) گفت ما اصحاب جمل را گمراه نمی‌دانیم؛ حارث و دو نفر دیگر از دوستان او به سوابق نگاه می‌کردند و به حال افراد نگاه نمی‌کردند و به ماضی می‌نگریسند به حق نگاه نمی‌کردند، به افراد منصوب به حق نگاه می‌کردند ملاک را اشخاص قرار داده بودند در حالی که ملاک حق و باطل اشخاص نیستند.

وی ادامه داد: امیرمومنان امام علی(ع) خطاب به حارث فرمودند تو فقط به صورت قضیه نگاه می‌کنی و ظاهر امر را می بینی به همین دلیل دچار تحیر شدی و حق را تشخیص نمی‌دهی و نمی فهمی که بر علیه من قرآن ناطق جبهه‌بندی کردند تو به پایین نگاه کردی و به فراتر از ظواهر و اطراف نگاه نکردی، اگر راه را گم کردی ظاهر را می‌بینی و باطل را نمی‌بینی تو حق را نمی‌شناسی که به واسطه حق اهل آن را بشناسی،

اهل حق با حق حقانیت پیدا می‌کنند کسی به ذات حق نیست، حق ملاک دارد اگر کسی حق باشد باید شرایط حق را کسب کند، شما باید حق را بشناسید هر کس با آن حق سنجیده شد و سنخیت پیدا کرد حق است.

آیت‌الله رشاد در ادامه کلام امیرمومنان امام علی(ع) خطاب به حارث بیان کرد: باید ابتدا ذات حق و باطل را بشناسید، حقایق را ببین و بیان کن، حق و حقیقت معیار همه چیز است، اهل حق را از آن جهت که با حق در پیوند است باید سنجید. اشخاص به ذات حق نیستند و کسب حق می‌کنند و خود را به حق شبیه می‌کنند و خود را به حق می‌آرایند.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) گفت: زمانی که حارث، عبدالله ابن عمر و سعد این کلام منطقی، عمیق و دقیق امیرمومنان امام علی(ع) را شنیدند گویا که از نظر قلبی قانع نشده باشند گفتند که ما کنار می‌رویم و عزلت می‌گزینیم چون نمی‌توانیم حق و باطل را تشخیص دهیم، حضرت امیرمومنان امام علی(ع) فرمودند شما با این عمل خنثی هستند شما نه حق را کمک کردید و نه باطل را لطمه زدید، شما قابل پیروی کردن نیستید، چنین افرادی زنده محسوب نمی‌شود زیرا انسان حی دارای کنش و واکنش است.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه با بیان اینکه شاخص حق و فانوس دریایی اقیانوس طوفانی فتنه خود حق و نه اشخاص است، خاطرنشان کرد: در مقام موضع گیری و تنظیم رفتار در فتنه باید حق را شاخص قرار داد، امیرمومنان امام علی(ع) حق مجسم هستند و باید به او توجه کرد. عصر ما دوره فتنه، سرگشتگی و حیرت است از خداوند بخواهیم که ما را از هر نوع فتنه حفظ کرده و بصیرت نافذ بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید