شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار شد.

شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار شد.

شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار شد.

صد و نوزدهمین جلسه شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره مورخ روز دوشنبه 12/27/ ۱۴۰۲ با حضور آیت الله علی اکبر رشاد رئیس هیات و دکتر خدابخش احمدی دبیر هیأت حمایت، رئیس و دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و رؤسای  کرسی های علمی  شش گانه هیأت برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس هیأت  حضرت آیت الله علی اکبر رشاد با تفسیری از یازده آیه ی سوره شعراء حلول ماه مبارک رمضان را به مدعوین تبریک گفتند.

در ادامه در مورد سیاست های راهبردی نوین هیأت حمایت نظیر گفتمان سازی رسانه ای، تقویت مباحث حمایتی، مضبوط سازی برگزاری اجلاسیه های نظریه پردازی و روزآمد سازی نظام نامه و آیین نامه ها بیاناتی را ارائه کردند. همچنین بر برگزاری مرتب جلسات کرسی های علمی و پشتیبانی لجستیکی از دبیرخانه هیأت حمایت تأکید کردند. پس از آن جناب آقای دکتر مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم نکاتی را در خصوص بین المللی سازی و کاربردی کردن نظریات و نوع آوری ها مطرح کردند. رؤسای کرسی ها  ضمن ارائه گزارش از عملکرد کرسی ها به تبادل نظر پیرامون سیاست های جدید رئیس هیأت پرداختند. در پایان مقرر شد جلسات شورای اندیشه ورزی و راهبردی به صورت مرتب ماهیانه برگزار شود.

دیدگاهتان را بنویسید