تولید ادبیات علمی رشته‌های تخصصی فقه؛ هدف عمده پژوهشکده فقه و علوم انسانی

تولید ادبیات علمی رشته‌های تخصصی فقه؛ هدف عمده پژوهشکده فقه و علوم انسانی

از جمله اهداف پژوهشکده فقه و علوم انسانی تولید ادبیات علمی رشته‌های تخصصی فقه است

در ادامه راه‌اندازی گروه‌های علمی پژوهشکده، اولین جلسه گروه فقه تمدن، پیشرفت و منابع حیاتی از گروه‌های سه‌گانه پژوهشکده فقه و علوم انسانی در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام شهر قم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در آغاز این جلسه حجت الاسلام هادی افخمی، مدیر پژوهشکده، گزارشی از روند تشکیل پژوهشکده و گروه های سه‌گانۀ آن ارائه داد و گفت: با توجه به تأسیس رشته‌های جدید بر اساس فقه تخصصی نظام‌ساز، و تدوین سرفصل‌های آموزشی، تدوین متون آموزشی متناسب ضروری است. لذا یکی از اهداف پژوهشکده تولید ادبیات علمی و تدوین و نشر متون درسی برای رشته‌های فقه تخصصی مربوطه می باشد.

در ادامه، آیت الله رشاد، رئیس پژوهشکده، ضمن تشکر از اعضای گروه برای پذیرش مسئولیت شاخه‌های این گروه، گفت: الگوی ما در ساختاردهی فقه، روایت منسوب به امام صادق علیه السلام است که اصول روابط را به چهار بخش تقسیم می‌کند. این اصول معاملات چهارگانه عبارتند از: معاملة الله، معاملة النفس، معاملة الخلق و معاملة الدنیا. ما در حلقات فقه نظام‌ساز بر اساس این روایت، ساختاری برای فقه ارائه داده‌ایم. سازمان موسسه و پژوهشکده در این چارچوب تعریف شده است. محور هردو فقه و علوم انسانی است. از یک سو، عمدتا کارکرد علوم انسانی مدیریت روابط انسان‌ها است و از سوی دیگر، می‌خواهیم فقه را با علوم انسانی به نحو موازی پیش ببریم و علوم انسانی را به مثابۀ دانش‌های موضوع‌شناسی برای فقه تلقی کنیم.

ریاست پژوهشکده در ادامه افزود: ما بنا نیست در تمام ابواب فقه رشته طراحی کنیم و وارد شویم. اولین معیار انتخاب رشته این است که نو باشد. حوزه‌های رایج و متعارف مثل بخش عمدۀ عبادات نیازی به ورود ندارند. اما در حوزه‌هایی که به روابط و مناسبات مربوط می‌شود یا در حوزه منابع، محیط زیست، اراضی، مسائل مربوط به عمران، توسعه، پیشرفت و … جامعه به شدت نیازمند است که در مجموع ۴۵ رشته می‌شود.

در پایان این جلسه، آقای نعیمیان، مدیر موسسه، گزارشی از رشته‌های فعال و در حال فعال‌شدن موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام ارائه داد و اعضای گروه نقطه‌نظرات خود را بیان کردند.

گفتنی است که گروه فقه تمدن، پیشرفت و منابع حیاتی از پنج شاخۀ فقه تربیت، فقه خانواده، فقه فرهنگ، فقه استاندارد و فقه زیست‌فناوری تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید