مهمترین ویژگی عالم عامل از منظر امیرمومنان علی(ع)

مهمترین ویژگی عالم عامل از منظر امیرمومنان علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد، امروز صبح در جلسه درس اخلاق که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: انسان همواره باید قدر فرصت‌ها را بداند، طبق صریح روایات؛ فرصت‌ها همانند ابر می‌گذرد، مقصود از ابر نامحسوس بودن گذشت فرصت‌ها است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با استناد به کلام امیرمومنان علی (ع) عنوان کرد: حضرت فرمودند: حرمت عالم عامل همانند حرمت شهدا و صدیقین است؛ مراد امیر در این کلام آن است که عالم عامل هویت صدیقیت و شهادت دارد و خصوصیات شهدا و صدیقین را می‌توان در وجود عالم عامل به علم مشاهده کرد.

وی افزود: توقع و تصوری که از شهید و صدیق وجود دارد آن تصور و شانیت را نیز باید از عالم عامل داشت؛ غالباً در ادبیات دینی اسلام مقصود از علم، علم الادیان است و مراد علم‌الابدان نیست.
رئیس شورای سیاست گذاری حوزه علمیه تهران در ادامه به فعالیت‌های علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره کرد و گفت: همه فعالیت‌هایی که در این پژوهشگاه توسط گروهای مختلف علمی صورت می‌پذیرد فعالیت‌های علمی دینی است.

این استاد حوزوی با بیان اینکه عالم دینی دو حکم دارد، تصریح کرد: عموم مردم عوام و عامی هستند و هر یک از افراد یک حکم دارند؛ شارع برای هر فرد عامی یک وظیفه و حق تعیین کرده که باید رعایت شود.

آیت الله رشاد ادامه داد: کسی که اهل علم است و ادعا دارد در مسیر علوم دینی فعالیت می‌کند و می‌خواهد عقاید و مبانی دینی مردم را تقویت کند چنین شخصی دو حکم شرعی و شانی دارد.

وی درباره حکم شانی عالم، عنوان کرد: بعضاً بر عالم عامل چیزهایی حرام است که بر دیگران حرام نیست یا چیزهایی احیاناً بر عالم واجب است که بر افراد به اصطلاح عامی واجب نیست؛ این حرمت و وجوبها شانی است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اینکه سینه و ذهنی انباشته از گزاره‌های علمی باشد سبب نمی‌شود درباره چنین فردی گفته شود که حرمتش حرمت شهدا و صدیقین است چرا که اگر چنین بود باید این مصادیق شامل دایره المعارف و ابلیس که از همه انسان‌ها باسوادتر است نیز اطلاق می‌شد. وی افزود: بنابراین مقصود این جمله نورانی امیر مؤمنان علی (ع) همان حالات و صفات عالم است که به حالات و صفات صدیقین و شهدا شباهت دارد.

استاد حوزه علمیه بیان داشت: زمانی که ارزش ذاتی علم در وجود انسان تسریع پیدا کرد چنین فردی شبیه شهید و صدیق می‌شود و اگر آثار علم در وجودش متجلی شد دیگر اخلاق، اعمال، رفتار، کنش و منش او به لحاظ معنویت ارتقای پیدا می‌کند و به شأن شهید دست می‌یابد.

وی با بیان اینکه عالم غیر عامل بدتر از انسان جاهل است، خاطرنشان کرد: انسان عالم باید خود را با صفات شهدا مقایسه و تطبیق دهد تا مبادا در زمره عالم غیر عامل قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید