همه کسانی که با فراخوان رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین های اشغالی حضور دارند کافر حربی هستند

همه کسانی که با فراخوان رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین های اشغالی حضور دارند کافر حربی هستند

امروز دنیا باید باور کند مرگ اسرائیل فرا رسیده است

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) گفت: امروز دنیا باید باور کند مرگ اسرائیل فرا رسیده است.

آیت الله علی اکبر رشاد در یک هزار و هشتاد و سومین جلسه درس خارج اصول ابتدا با اشاره به طوفان الاقصی اظهار داشت: این عملیات نیرومندی که در منطقه از سوی جبهه مقاومت آغاز شده با قوت و قدرت تداوم پیدا می کند و روز به روز از دشمن کشته می‌گیرند که جای شکر به بارگاه الهی و تشکر از جبهه مقاومت دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود:این تحول عظیمی است که در تاریخ منطقه رخ می دهد اینکه از اسارت و اشتغال شدگی و کشته شدن و موضع ضعف جبهه مقاومت خصوصا نقطه فلسطین و عکس آن بدل شده اتفاق بزرگی است.

وی تصریح کرد: اینکه پیوسته سرزمین ها اشتغال شود و مردم مظلوم فلسطین کشته بدهند امروز بدل شده به اینکه بخشی از مردم فلظسین در گوشه ای از سرزمین که غضب است با همه حصری که حاکم است و اشراف رژیم صهیونیستی تبدیل به پایگاه تهاجم به سرزمین های اشتغالی شود اتفاق بزرگی است.

آیت‌الله رشاد بیان کرد:سران صهیونیست می‌خواستند با مذاکره و باج دادن مشکل خود را حل کنند و این امر به مجادله و محاکمه رسیده است؛ زمانی نهضت سنگ میدان عمل بود و با پرتاب سنگ، جوانان فلسطینی در موضع تهاجم برآمدند و به نحوی آتش به اختیار بودند اما امروز یک ارتش به وجود آمده و سازمان یافته و با برنامه و تدبیر عمل کند؛ این مرحله دیگری از تحول عظیم بود.

وی عنوان کرد:سلاح سنگ به موشک پرانی تبدیل شده و با پرتاب چند موشک در گذشته عملیات چند هزار موشک به سر اشتغال گران ریخته می‌شود این هم تحول عظیمی بوده و این ها از تدابیر حضرت امام و هدایت های رهبر انقلاب و تلاش شهیدانی چون شهید سیلمانی و مغنیه است.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران اظهار داشت:گسترش اسلام از فرهنگ جهاد سرچشمه می گیرد؛ در دوران بعثت، ایران بزرگ و وسیع با آن قدرتی که داشت از مسلمانان شکست خورد.

وی خاطرنشان کرد:امروز دنیا باید باور کند مرگ اسرائیل فرا رسیده است و لحظه شمار این رژیم جعلی رو به سقوط می رود و سقوط اسرائیل نشان از سقوط امریکاو کشورهای پشت پرده است و این قدرت های پوشالی دارند فرو می پاشند و سقوط می کنند.

آیت‌الله رشاد گفت:اگر 40 سال قبل گفته می شد قدرتی چون شوروی فرو می پاشد کسی باور نمی کرد، ولی امام پیش بینی کرد و گفت مارکسیسم در حال فروپاشی است و شعارشان این بود دین افیون ملت هاست، در حالی که دین عامل پیشرفت شده است.

وی افزود: زمانی شعارها این بود که مارکسیسم الحادی نجات بخش انسان است امروز قضیه برعکس شده و هر جا رنگ و رونق دین و نور دین طلوع کند و فروغ داشته باشد آن جا نهضت است.

مؤسس و رئیس حوزه علمیه امام رضا(ع) بیان کرد:همه چیز در دنیا دارد تغییر می کند اینکه زعیم و حکیم امت و رهبری بزرگوار انقلاب می فرماید ما در یک پیچ تاریخی هستیم و جهان در حال چرخش بزرگ است این بسیار معنا دار بوده و این اتفاق می افتد.

وی عنوان کرد: ما باید این پیروزی ها را به فرزندان باوفا و پایدار و مقاوم و مومن و مجاهد فلسطین و سران جبهه مقا.مت تبریک بگوییم.

آیت‌الله رشاد تصریح کرد:غزه در حال محاصره است، اما عملیاتی با این قدرت انجام می‌شود به لحاظ فقهی کل سرزمین های اشتغال یک پادگان تروریستی است و همه کسانی که با فراخوان رژیم صهیونیستی در این سرزمین جمع شدند همه کافر هستند و کل اسرائیل پادگان است و همه، نیروی نظامی به حساب می آید و کافر حربی هستند و در حال جنگ اند و کشتن همه این ها واجب است.

وی در ادامه اظهار داشت: ما در جلسات قبلی ادله قائلین به مفهوم را ارزیابی کردیم و البته 9 دلیل ذکر شد و بر همه خدشه وارد کردیم و ادله تمام نبوده است و ادله قائل به منکرین مفهوم را نیز ارزیابی کردیم.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: دلیل و یا دلایلی را که بر نظریه تفصیل میرزای نائینی ارائه کرده بود مورد ارزیابی قرار دادیم اما موضع مختار ما چیست ما قائلیم به مفهوم وصف اما نه با این ادله که اقامه شده است بلکه ما یک نظریه‌ای خاص در مساله الفاظ و تدلیل داریم.

وی گفت:در مورد نظریه، وضع مبنایی را در گذشته مطرح کردیم و براساس آن بسیاری از دیدگاهها و نظرات و تقریراتی که اسباب حصول دارند کنار گذاشته می شوند یعنی کفایت نمی کنند.

آیت‌الله رشاد افزود:در جای جای مباحث لفظی از این نظریه استفاده می کنیم در خصوص مفهوم شرط به این شیوه تقریر و در قالب 12 بند این نظریه را مطرح کردیم، کاربرد این نظریه که در مورد اجتماعی بودن زبان، جوهر آن است این در هر مساله ای تفاوت هایی با سایر مسائل پیدا می کند که می خواهیم از این نظریه با همان مبادی عمدتا برای تبیین قول به مفهوم در وصف استفاده کنیم که این تقریر در این جا با تقریر نظریه برای مفهوم شرط متفاوت می شود.

وی تصریح کرد: درگذشته این نظریه را در مباحث شرط مطرح کردیم، انسان، می‌خواهد از معانی که در خاطر دارد به نحوی تعبیر و آن را بیان کند گاهی به لفظ یا اشاره و کتابت و گاهی به علائم دیگر است.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) عنوان کرد:زبان یک پدیده اجتماعی است، اگر نوزادی در جزیره‌ای تنها زندگی کند زبان ندارد، آنگاه که جامعه پیدا می‌شود زبان پدید می‌آید؛از جمله فناوری رایج و فراگیر برای تعبیر و تفاهم و برای تو تغنیات زبان است.

وی بیان کرد:از تغنیات فراگیر بین آحاد و گروههای انسانی با به کارگیری عالیات و ابزارها و دال‌های لفظی سخن گفتیم، دال‌های لفظی نیز انواع و اقسام دارند از صوت ساده گرفته تا دال صرفی و دال نحوی و دال معجمی و ترکیبی و دال آفاقی و احوال و اوضاعی که در آفاق وجود دارد.

آیت‌الله رشاد گفت:ظروف القول به تعبیر رایج از همه این ها که حیض لفظی دارند و از صوت و ترکیبی از اصوات به وجود می‌آید از این ها استفاده می شود و منویات و معانی از درون به مخاطب منتقل می شود فرآیند تفاهم براساس این فرض در بستر جامعه شکل می‌گیرد یعنی ما بخواهیم این لفظ این معنی را دارد یا چنین دلالتی وجود دارد باید به سراغ جامعه برویم و بررسی کنیم و نمی توانیم کنج حجره بشینینم و بگوییم دلالت یا مفهوم دارد یا نه؛ چون زبان امری اجتماعی است.

وی افزود:اصل دیگر این است در فرآیند تفاهم ما با سه رکن اصلی مواجه هستیم رکن خطاب همان عالیات و دالهایی که به آن اشاره شد رکن دوم رکن مخاطِب و رکن سوم، رکن مخاطَب است.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران بیان کرد:برای اینکه این سه رکن در پیوند یکدیگر پدیده تفهیم و تفهم را به همان تفاهم است را شکل بدهند سه مرحله وجود دارد نخست، مرحله تمعنی و تدلیل و معنامند شدن مقام معنی دار شدن است مقام دلالت گر شدن و دلالت وری است بتواند دلالت کند و دلالت تولید شود.

وی ادامه داد:دوم الثانی التفهیم مساله تفهیم است پس اول معنی دار شدن است دوم مساله و پدیده تفمیم و امر تفهیم است که مخاطِب می تواند معانی را به مخاطَب منتقل کند و این تفهیم می شود، مساله سوم تفهم و تلقی است، سوم اینکه کلا پدیده اجتماعی تدریج الوقوع و تدریج الاوصول است و آرام آرام شکل می گیرد.

آیت‌الله رشاد عنوان کرد:جعل یک فرآیند است نه یک حادثه و این فرآیند باید طی شود تا معنی داری شکل بگیرد و دو تبادل باید واقع شود و یک تبادل نداریم متبادَل معناست دو تبادل داریم یکی باید شکل بگیرد در متکلم که این مهم تر است این است که آقای متکلم می خواهد حرف بزند معنا دارد تبادل اول این جا رخ می دهد.

وی تصریح کرد:تبادل زمانی شکل می گیرد که ممارست در متکلم اتفاق افتاده باشد در خزینه لغاتش، لغات گوناگونی دارد، تبادل دوم آن تبادلی است که در مخاطب باید به وجود بیاید تبادل معناست یعنی یک تبادل لفض داریم ذهن متکلم و یک تبادل معنا داریم که به ذهن مخاطب و مستمع باید بیاید این دو باید اتفاق بیفتد.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) بیان کرد:جعل اگر به این معناست که اگر کسی بگوید من بعد از این ارائه کنیم این معنا را به کار می بریم گفتیم این جعل یک آغاز است و معنی دار شدن نیست جعل مقدمه معنی دار شدن است و ما نظریه وضع گفتیم که این آغاز کار است.

وی خاطرنشان کرد:در بند چهارم محل نزاع این است که هیات وصفی در این جا و در مساله هیات شرطیه بر مفهوم دلالت دارد یا ندارد این که دلالت دارد و اینکه لفظ بر معنای مفهوم دلالت دارد برمفهوم علاوه بر منطوق است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید