ساختار کلان مقاله‌ی تحلیل محتوای خطبه‌ی فاطمی(س)

 

الف) پیش درآمد:

ـ توصیف ظروف تاریخی صدور خطبه،

ـ بررسی سند خطبه،

ـ نگاهی به نسخ و روایات خطبه،

ـ خلاصه‌ی محتوای خطبه،

ـ غایت تحقیق: آشکارسازی عمق و قوت و غنای معرفتی خطبه.

 

ب) سرفصل‌ها (محورهای محتوایی خطبه):

۱) تحلیل مباحث معرفت‌شناختی،

۲) تحلیل مباحث هستی جهان‌شناختی،

۳) تحلیل مباحث فلسفه‌ی دینی،

۴) تحلیل مباحث الهیاتی:

مبدأ (توحید، وحی، …)

معاد

نبوت

امامت

عدل

۵) تحلیل مباحث شریعت‌شناختی (احکام)،

۶) تحلیل مباحث سیاسی،

۷) تحلیل مباحث تاریخی،

۸) ….

 

ج) مقایسه‌ی خطبه با خُطَب حضرت امیر(ع):

۱)‌ از نظر ادبیات و زبان،

۲) از نظر محتوا،

۳) از نظر رویکرد معرفتی،

 

 

دیدگاهتان را بنویسید