شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار شد.

شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار شد.

شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار شد.

صد و نوزدهمین جلسه شورای اندیشه ورزی و راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره مورخ روز دوشنبه 12/27/ ۱۴۰۲ با حضور آیت الله علی اکبر رشاد رئیس هیات و دکتر خدابخش احمدی دبیر هیأت حمایت، رئیس و دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و رؤسای  کرسی های علمی  شش گانه هیأت برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس هیأت  حضرت آیت الله علی اکبر رشاد با تفسیری از یازده آیه ی سوره شعراء حلول ماه مبارک رمضان را به مدعوین تبریک گفتند.

در ادامه در مورد سیاست های راهبردی نوین هیأت حمایت نظیر گفتمان سازی رسانه ای، تقویت مباحث حمایتی، مضبوط سازی برگزاری اجلاسیه های نظریه پردازی و روزآمد سازی نظام نامه و آیین نامه ها بیاناتی را ارائه کردند. همچنین بر برگزاری مرتب جلسات کرسی های علمی و پشتیبانی لجستیکی از دبیرخانه هیأت حمایت تأکید کردند. پس از آن جناب آقای دکتر مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم نکاتی را در خصوص بین المللی سازی و کاربردی کردن نظریات و نوع آوری ها مطرح کردند. رؤسای کرسی ها  ضمن ارائه گزارش از عملکرد کرسی ها به تبادل نظر پیرامون سیاست های جدید رئیس هیأت پرداختند. در پایان مقرر شد جلسات شورای اندیشه ورزی و راهبردی به صورت مرتب ماهیانه برگزار شود.

هیات حمایت از کرسی ها نیاز به تجدید حیات دوباره دارد

هیات حمایت از کرسی ها نیاز به تجدید حیات دوباره دارد

جلسه ۱۳۷ مجمع هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره با حضور آیت الله رشاد، روز دوشنبه 21 اسفندماه در محل فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی تشکیل شد.
بنا بر این گزارش در این جلسه که با حضور رییس هیات حمایت از کرسی ها، آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد، دکتر خدابخش احمدی به عنوان دبیر جدید این هیات معرفی گردید.

آیت الله رشاد با عنوان اینکه هیات حمایت از کرسی ها نیاز به تجدید حیات و نفس گیری برای ادامه فعالیت دوباره دارد، گفت: سال های خیلی دور ایام حج تمتع در سرزمین وحی با جمعی از دوستان 45 آفت علم را در چارچوب 7 دسته توضیح دادم که بعدها به تفصیل در کتاب فلسفله علم دینی چاپ شد. در آنجا به خوبی بیان شده که دانشگاه ها و حوزه های علمیه با چه آفات فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی و … مواجه هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه هیات حمایت از کرسی ها دوباره به خانه اولیه خود یعنی فرهنگستان علوم بازگشت، افزود: با پیگیری های جناب آقای دکتر مخبر اقدامات خوبی برای احیای هیات برداشته شده اما به هر حال امکانات محدود است و باید تقویت شود و همه دستگاه های دخیل بایستی کمک کنیم تا نفس گیری برای ادامه فعالیت جدی هیات حمایت از کرسی ها محقق شود.ار تشکیلاتی نیاز به نیرو و امکانات دارد و کمبود امکانات در این بخش باید به زودی مرتفع شود.