دهمین هم اندیشی رؤسای مراکز پژوهشی حوزوی با حضور آیت الله رشاد

دهمین هم اندیشی رؤسای مراکز پژوهشی حوزوی با حضور آیت الله رشاد

آیت الله رشاد در دهمین هم اندیشی رؤسای مراکز پژوهشی حوزوی:
تولید فلسفه فرهنک، علم فرهنگ و فقه فرهنگ از تکالیف ذاتی حوزه های علمیه است

دهمین هم اندیشی رؤسا و معاونین مراکز و واحدهای پژوهشی حوزوی و حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید پژوهشی حوزه های علمیه به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی حضرات آیات علی اکبر رشاد و علیرضا اعرافی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، دهمین هم اندیشی رؤسا و معاونین مراکز و واحدهای پژوهشی حوزوی با حضور ایت الله علی اکبر رشاد رییس شوریا حوزه های علمیه استان تهران و آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با موضوع « بازسازی و آرایش جدید مراکز پژوهشی در راستای پاسخگویی به نیازها» و حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید پژوهشی حوزه های علمیه با آیت الله اعرافی به مناسبت هفته پژوهش و به همت معاونت پژوهش حوزه های علمیه در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد که برخی از آنان در این نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

آیت الله علی اکبر رشاد رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دهمین هم اندیشی روسا و معاونین مراکز و واحدهای پژوهشی حوزوی با موضوع « بازسازی و آرایش جدید مراکز پژوهشی در راستای پاسخگویی به نیازها» که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه معصومیه(س) قم برگزار شد، گسترش وصف ناپذیر پژوهشگران حوزوی را مایه مباهات و افتخار دانست و با بیان این که در گذشته ای نه جندان دور کل پژوهشگران حوزه را در 5 دقیقه می توانستیم نام ببریم اظهار داشت: خلق صدها نشریه و مقاله پژوهشی در حوزه های علمیه نشان دهنده عمق و گستره فعالیت های تحقیقاتی حوزه های علمیه است.
وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش ها و مجاهدت های آیت الله اعرافی، با بیان این که تدوین نظام فقه التربیه در مقایس چند ده رشته تخصصی در حوزه و دانشگاه تنها یکی از ثمرات تلاش های آیت الله اعرافی است، خاطرنشان ساخت: تاسیس فقهی گسترده و ابداعی به لحاظ موضوع و مسائل و ساختار تنها یکی از خدمات ارزشمند آیت الله اعرافی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که در حال حاضر با دو مشکل اساسی و محسوس مواجه هستیم، اظهار داشت: کشور ما با مشکل معیشت و اقتصاد و مشکل فرهنگ، فکر، معرفت و شناخت روبروست، علی رغم تلنگرهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و ارائه راهبردهای پویا، متاسفانه مسئولان اجرایی و فرهنگی کشور آنگونه که باید بدان اهتمام نورزیدند.
وی با بیان این که همواره نیازمند نظریه‌های اقدام و عمل در زمینه فرهنگ مقاومتی هستیم، اظهار داشت: همواره در معرض تعارض و تهاجم فرهنگ های رقیب به ویژه فرهنگ تمدن غربی هستیم. باید کاری کنیم که فرهنگ ما آسیب ناپدیر و مقاوم باشد.
وی افزود: کسانی که باید در مسیر ترسیم و تدوین فرهنگ مقاومتی در حوز های مختلف قدم بر می دارند باید اهل نظر حوزه دین بوده، ناظر به هویت دینی مردم ایران طرح های پویای عملیاتی را ارائه نمایند؛ گام نهادن در این مسیر نیازمند نقش آفرینی علما و اندیشمندان فاخر حوزوی در ترسیم مبانی و شاخص ها و مولفه های فرهنگ مقاومتی است.
وی فرهنگ را مولفه‌ و عنصری انسانی دانست و ابراز داشت: فرهنگ به یک معنا انسان شناسی انسان به شرط شی است؛ اگر انسان شناسی زمیمه واقعه خارجی قرار گیرد فرهنگ باز تعریف خواهد شد.
وی با تاکید بر این که فرهنگ زیست جهان هنجار وشی است که انسان در آن تنفس می کند، خاطرنشان کرد: بزرگترین رسالت حوزه های علمیه نقش آفرینی در حوزه های فرهنگی و نهادینه سازی فرهنگ دینی است.
وی بر اهمیت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور تصریح کرد و ابراز داشت: باید سهم حوزه در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور مشخص شود، با توجه به ترسیم گذاره های فرهنگی حوزه تنها مجموعه ای است که توان نقش آفرنیی در این عرصه را دارد.
وی با تاکید بر این که فرهنگ دینی باید با زدودن گذاره های غلط و جایگذاری گذاره های صحیح در بازسازی ساختار فرهنگی نهادینه شود، اظهار داشت: اگر بتوانیم فرهنگ در آمیخته با معنویت را بازسازی نماییم، فرهنگ مستحکم و پایدار و معتبری شکل خواهد گرفت ه در مواجهه با تمام تهاجمات ایمن خواهد بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان این که متاسفانه فرهنگ کشور با فقر حوزه دانشی روبروست، اظهار داشت: تا فرهنگ را خوب نفهمیم و مولفه ها، شاخص‌ها و قواعد حاکم بر فرهنگ را خوب ادراک نکنیم و فلسفه فرهنگ را چون دانش رسمی در حوزه های علمیه است مورد توجه قرار ندهیم، نخواهیم توانست فقه فرهنگی و نه سایر رشته های مربوط به فرهنگ را بازتعریف و بررسی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید