قلم، رفتار و عمل علما، شهیدپرور است

قلم، رفتار و عمل علما، شهیدپرور است

آیت الله علی اکبر رشاد، در جلسه درس اخلاق که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: طبق صریح روایات؛ عالم عامل حرمتی همانند حرمت شهدا و صدیقین دارد.

رئیس شورای سیاست گذاری حوزه علمیه استان تهران ادامه داد: این روایت برای مفهوم عامل بودن به قدری ارزش گذاری می‌کند که عالم در افق شهید و صدیق قرار می‌گیرد. همچنین در روایت قدسی دیگری از پیامبراکرم (ص) به نقل از جبرئیل نقل شده علما به انبیا اقتدا کرده و از آنان پیروی می‌کنند و شهدا به علما اقتدا می‌کنند و پیرو آنان هستند.

وی با استناد به روایت دیگری مبنی بر اینکه علما افضل و برتری بر شهدا دارند، خاطرنشان کرد: در روایت پیشین شهدا و صدیقین معیار بودند و علمایی که خودشان را در عمل با آنان هم آهنگ و هم سو می‌کنند به شهدا و صدیقین ملحق می‌شوند گویی آنان شهید و صدیق حکمی هستند. اما در این روایت بعدی شهدا پیرو و علما پیشرو معرفی می‌شوند چرا که شهدا به دلیل تبعیت از علما در راه جهاد و شهادت گام نهادند.

آیت الله رشاد با بیان اینکه شهدا در محضر علما ابتدا شأن شهادت پیدا و مقام شهید حکمی را کسب می‌کنند، گفت: شهدا تربیت شده علما و علما تربیت شده انبیا هستند؛ بنابراین همانگونه که اگر انبیا نبودند علمایی وجود نداشت اگر علما نبودند شهدا نیز نبودند بر این اساس علما شهید پرور هستند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اگر این دو حدیث را کنار هم بگذاریم می‌توانیم جایگاه و مقام علما را ارزیابی کنیم؛ بنابراین در حدیث اول عالمی که در عمل و رفتار به شهید و صدیق شبیه است در زمره علما قرار می‌گیرد و در روایت دوم اگر عالمی شهید پرورش داد عالم به شمار می‌رود.

آیت الله رشاد در پایان خاطرنشان کرد: اگر عده‌ای تحت تأثیر و تربیت یک عالم شهید شدند آنگاه معلوم می‌شود که این عالم راه درستی طی کرده است، شهید پرور بودن از معیارها و شاخص‌های علم حقیقی قلمداد می‌شود. قلم، رفتار و عمل علما شهید پرور است.

دیدگاهتان را بنویسید