خاطرات استاد

خاطرات استاد

توفیق درک محضر آیت الله میرزا علی مشکینی اردبیلی

خاطره آیت الله رشاد از سرودن نخستین اشعار

خاطرات استاد رشاد از آیت الله محمد یزدی

خاطره آیت الله علی اکبر رشاد از تحقیق گروهی “آیات اعتقادی قرآن”

خاطره تظاهرات به مناسبت شهادت آیت الله حسین غفاری در سال ۵۳

خاطرات آیت الله رشاد از آیین عمامه گذاری به دستان مبارک آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی

دیدگاهتان را بنویسید