نقد پلورالیسم دینی جان هیک

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد از سه بخش صورت بسته که بخش نخست آن شامل سه فصل می باشد: ۱٫ گزارش فشرده مفاد مناظره ای که در تاریخ دوازدهم دسامبر ۲۰۰۲م (۲۱/۹/۸۱ ش) در دانشگاه بیرمنگام، میان مؤلف و جان هیک، رخ داده است.۲٫ گفتار انتقادی مؤلف در نشست علمی ای که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران و با حضور هیک و عمدتاً در باب نقد نظریه وی، به تاریخ بیست و یکم فوریه ۲۰۰۵م (۳/۱۲/۸۳ ش)، تشکیل یافته بود. ۳٫ مقاله و سخنان ارائه شده از سوی جان هیک، که در نشست یاد شده و ناظر به نظرات مطرح شده در این جلسه، بوده است.بخش دوم آن دربردارنده سه فصل در نقد تفصیلی نظریه پلورالیسم دینی، به ترتیب زیر است: ۱٫ تبیین ابهامات مفهوم شناختی نظریه، ۲٫ نقد روش شناختی نظریه، ۳٫ نقد معرفت شناختی نظریه.این سه فصل، بخشی از نقد مشبعی است که مؤلف بنا به تقاضای جان هیک، درباره نظریه نگاشته و برای او ارسال داشته است. پاسخ جان هیک به نقدهای فوق نیز فصل چهارم این بخش را تشکیل داده است. بخش سوم کتاب نیز از مجموعه مقالات و مقالت های مکمل مفاد دو بخش پیشین، و نیز مکاتبات مؤلف و جان هیک، سامان پذیرفته است.یادآور می شود، کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد در ۲۴۶ صفحه، قطع رقعی، ۲۵۰۰ نسخه و بهای ۵۰۰۰ تومان برای نخستین بار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید