خشونت و مدارا

خشونت و مدارا

آسیب‌شناسی ادبیات اجتماعی معاصر
با درنگی در باب
خشونت و مدارا

 

مشخصات نشر: تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۵

 

پیش‌گفتار
یکی از آفات و آسیب‌هایی که در دوران معاصر دامنگیر حوزه ادبیات اجتماعی ایران شده، عدم تعریف و تبیین دقیق واژگان این عرصه است.
گفتمان اجتماعی معاصر ایران نیز به دلیل بهره‌گیری ناقص، سطحی و قشری از این ادبیات، عاری از هرگونه وجاهت علمی و صرفاً براساس مدعیاتی پی‌ریزی شده که جهل پرورد و عقل سوزد!
متأسفانه وارداتی‌بودن اکثر اصطلاحات این حوزه نیز مشکل را دو چندان کرده و برخی بی‌آن‌که بدانند، بسیاری از نظرات خویش را براساس این فهم غلط و برداشت ناصواب پی‌ریزی می‌کنند.
به‌راستی چگونه می‌توان بی‌هیچ تأمّل و تدبّر در معنای آنچه به کار رفته است، به یک دیدگاه منصفانه و عالمانه رسید؟ از ساحت مقدس علم دور است که ندانسته را بازگوییم و طوطی‌صفتی را پیش گیریم!
رواج نزاع‌های لفظی، تشدید اختلافات بی‌مبنا و بی‌حاصل، درآمیختگی حق و باطل، سرگشتگی مخاطبان جوان در زمینه مباحث و نظرات سیاسی، اجتماعی و… نیز ازجمله پیامدهای منفی این آفت مهم اجتماعی است. از میان واژگانی که به این آفت دچار گشته‌اند، می‌توان به دو واژه متضاد «خشونت» و «مدارات» اشاره کرد.

فهرست

پیش‌گفتار
آفت‌زدگی ادبیات اجتماعی معاصر
پیامدهای آفت‌زدگی
بدفهمی اصطلاحات
کاربرد نابجای کلمات
کاربرد حربه‌انگارانه واژگان
معانی خشونت و مدارا
کدام خشونت؟
کدام مدارا؟

دیدگاهتان را بنویسید