به‌مناسبت درگذشت حماسه‌سرای بزرگ معاصر استاد حمید سبزواری (ره)

به‌مناسبت درگذشت حماسه‌سرای بزرگ معاصر استاد حمید سبزواری (ره)

سبزواری، عمری به تیغ زبان حماسه ساخت و تازیانه‌ی کلام بر گرده‌ی خصم خصیم نواخت.

خالق «دردسرودهای» عهد ظلم و ظلمت، سراینده‌ی «سپیده‌سرودهای» عصر داد و وِداد، پیشکسوت ادب انقلاب، بزرگِ حماسی‌سرایان معاصر، استاد حمید سبزواری (ره) که عمری همپای جلودار و گوش جان به فرمان و فریاد ولی، به تیغ زبان حماسه می‌ساخت و گرده‌ی خصم خصیم به تازیانه‌ی کلام می‌نواخت، برگ سفر بر باره بست و گام در راهوار عروج نهاد و از بند نشئه‌ی فانی رست و رخت به دیار باقی افکند. خدایش رحمت کناد و یادش هماره گرامی باد.
استاد حمید سبزواری که به‌درستی «پدر شعر انقلاب» نام گرفت، و الحق سهمی سزا در غنای شعر معاصر داشت و عَلم استادی بر چَکاد چَکامه افراشت، در میان احباب و اقرانش بالاجماع به اوصاف صفا و صداقت، بی‌پروایی و صراحت لهجه، و پایمردی و ثبات قدم، هوشیاری و زمان‌آگاهی، تکلیف‌مداری و تعهّد، نامبردار بود.
این کِهین کمین نیز آنچه به شهادت چندین دهه معاشرت و مصاحبت با آن زنده‌یاد، توانم گفت این است که: او مصداق تام شاعرانی بود که: «آمنُوا وعملُوا الصّالحاتِ وذَکروا اللهَ کثیراً وانتَصَروا مِن بعدِ ما ظُلِمُوا».
امید که نسل نوخاسته‌ی وادی قلم، این مرد بزرگ را الگوی خویش دارد و گام بر گامگاه او گذارد و راه پیر شعر ستم‌ستیزی را پایدار و پیوسته دارد.
اینک این‌جانب، دریغ‌گویان و فسوس‌خوان، این سوگ سترگ را به رهبر هنرور و هنرپرور انقلاب (دام ظله) و فرزندان داغدار و سوگوار و دلبستگان دلشکسته‌ی استاد فقید تسلیت عرض کرده، برای آن راحل رستگار علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و شهدای انقلاب و دفاع مقدس مسألت دارم؛ ایدون باد.
علی‌اکبر رشاد
۲۳، ۳، ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید