خارج فلسفه فقه (فلسفه الحکم)

خارج فلسفه فقه (فلسفه حکم) روزهای چهارشنبه ساعت 14 تا 16 در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران و قم بصورت برخط برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید