کیش پارسایان دروس استاد آیت الله مجتبى تهرانى

کیش پارسایان دروس استاد آیت الله مجتبى تهرانى

 

مشخصات نشر: تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۶

این کتاب برگرفته از سلسله دروس اخلاق استاد آیت الله مجتبى تهرانى (ره) است و از دو دفتر به شرح زیر تشکیل شده است:
دفتر اول : پیام پارسایى
تعبیرات قرآن درباره ایمان و کفر
انواع راههاى تحصیل ایمان
طرق زدودن حجابهاى ایمان
انواع کفر
چند تذکر
عوامل کاهش ایمان
عوامل افزایش ایمان
عوامل بقا و زوال ایمان
آثار فردى ایمان
آثار اجتماعى ایمان
دفتر دوم : صفات مؤ منان
مرورى بر صفات مؤ منان در روایات
علائم مؤ من از لحاظ باطنى و قلبى – بعد معنوى و درونى
علائم یلى الخلقى مؤ من – بعد حیوانى و عزیزى
حالات مومن در روابط اجتماعى – بعد روابط اجتماعى
علائم مؤ منان
مبالغه در نفى

دیدگاهتان را بنویسید