شقشقه

شقشقه

ای شقشقه‌ی دوباره‌ی مسلک عشق!

میراث بَر تمام مایملَک عشق!

ایمای تو رمز عملیات دل است،

با غمزه‌ات آغاز شود پاتک عشق.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید