سرنخ عشق

سرنخ عشق

بی‌واهمه طی کنیم، تا مسلخ عشق

ـ با حکم تو ـ هر لحظه دو صد فرسخ عشق،

بر طبق گزارش هزاران عاشق

در خانه‌ی تو کشف شده سرنخ عشق.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید