خاطرات استاد رشاد از آیت الله محمد یزدی

خاطرات استاد رشاد از آیت الله محمد یزدی

سخنان آیت الله علی اکبر رشاد در شورای مرکز پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۹ آذرماه ۹۹

آیت الله محمد یزدی مجتهدی شجاع و فقیهی دردمند، رنج کشیده و صریح اللهجه بود؛ مردی که همه عمر را به جهاد سپری کرد. او جزء علما و مدرسینی بود که بیشترین زندان، تبعید و حصر را تحمل کرد. بعد از انقلاب هم در سنگرهای حساسی مسئولیت پذیرفته و خدمت کرد؛ در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضاییه و در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ ایشان از اساتید برجسته ای است که از دیرباز مورد توجه طلاب بود. بنده یادم هست اوایل دهه ۵۰ فکر می‌کنم سال های ۵۱ و ۵۲ بود که ایشان در منزلش درس اخلاقی پرشور و بانشاط داشت و در جلسات بحث ایشان شرکت می‌کردم در همان اوان و در آن شرایط اجتماعی که بحث هایی مثل موضوع تولید علوم انسانی اسلامی، اصلاً دغدغه و مورد تفطن کسی نبود و هنوز التفات به این مسائل در اذهان حوزویان وجود نداشت ایشان روی روانشناسی اسلامی کار می کرد و در آن زمان کتابچه ای منتشر کرد که چه بسا ممکن است امروز اگر آن کتاب را بخوانیم شاید بگوییم ضعیف است ولی باید توجه کنیم که اوایل دهه ۵۰ حدود نیم قرن پیش ایشان به این مسئله تفطن داشته و کتابی هم نوشته است و این نشان دهنده ذهن پیشرو این مرد است. ایشان جزء علما و مدرسین پیشرو و پیشکسوت در انقلاب و صاحب دغدغه و رنج دیده و رنج کشیده بود.
ایشان در دوران مبارزه در زمان اختناق شاهنشاهی و در دوره پیروزی و پس از آن جزء افراد بسیار شجاع و متهوری بود که همه استحضار دارند، مرد بزرگی بود. فارغ از اینکه در مسائل سلیقه‌ای کسانی ممکن است به شیوه ایشان انتقاد داشته باشند این ها مطالب جزئی است و اساس این است که ایشان یک شخصیت شجاع، دردمند، صریح اللهجه و فداکار بودکه همه عمر خویش را وقف اسلام، دین، انقلاب و نظام کرد و بارها در زمان پیش از انقلاب و پیش از پیروزی، جانش در این راه به خطر افتاد. او مرد بزرگی بود که از میان ما رفت و نهادی را با همکاری برخی بزرگان حوزه که خیلی از آنها بعداً در عداد مراجع قرار گرفتند بنا نهاد به عنوان جامعه مدرسین، نهادی که در تاریخ انقلاب بسیار تاثیرگذار است و شاید در دوره نیم قرن اخیر، نهادی در عرصه سیاست که یک نوع رنگ و روی حزبی داشته باشد و در عین حال دینی هم باشد قابل مقایسه با جامعه مدرسین نداشتیم. مرحوم آیت الله یزدی شخصیت برجسته ای بود و رحلت ایشان خلأ بزرگی در حوزه و در فضای سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد.