اخلاق تولید علم

اصطلاح تولید علم دقیقاً چه حوزه‌ای را شامل می‌شود؟ اهمیت این سؤال ناشی از این است که می‌خواهیم بدانیم تولید علم با پژوهش چه نسبتی دارد. آیا تولید علم همان پژوهش است، یا پژوهش یکی از مراحل تولید علم است، یا نسبت دیگری دارند؟