حلقه نظام پردازی

سلسله مباحث « حلقه نظام پردازی» (شورای پژوهشکده نظام‌ها) روزهای دوشنبه بصورت یک هفته در میان برگزار می شود. متن این مباحث در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا (ع)، کانال آیت الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه‌های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب عزیز متناوبا بارگذاری می‌شود.

آیات الاحکام

سلسله دروس «آیات الاحکام» در سال‌ جاری، روزهای چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است. ضمنا صوت و متن دروس نیز در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا (ع)، کانال آیت الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه‌های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب عزیز متناوبا بارگذاری می‌شود.

خارج فقه السیاسه

سلسله دروس خارج «فقه السیاسه» در سال‌ جاری، روزهای پنج شنبه ساعت ۷: تا ۸:۳۰ صبح بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است. ضمنا صوت و متن دروس نیز در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا (ع)، کانال آیت الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه‌های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب عزیز متناوبا بارگذاری می‌شود.

فقه زیست فناوری

درس خارج فقه معاصر در سال‌ جاری ، عصر روزهای پنج شنبه یک ساعت و نیم به مغرب در موضوع «فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک» (فقه التکنولوجیا الحیویه و الحرب البیولوجیه) بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است.
جهت دسترسی به آرشیو دروس لینک زیر را کلیک کنید:
http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Feqh2/99

حلقه نظام سازی فقه

سلسله مباحث «حلقه نظام سازی فقه» روزهای دوشنبه بصورت یک هفته در میان برگزار می شود. متن این مباحث در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا (ع)، کانال آیت الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه‌های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب عزیز متناوبا بارگذاری می‌شود.


فلسفه‌ی اصول

فلسفه‌ی اصول

سلسله دروس «فلسفه اصول» از سال ۱۳۸۵، به‌صورت هفتگی، در منزل استاد و نیز محل دفتر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. همچنین دوره فشرده این درس از تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۹، تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۰، در مدرسه‌ی عالی خاتم‌الاوصیاء(عج) در قم، به‌صورت هفتگی ارائه گردید. هم‌اکنون این مبحث به‌صورت هفتگی، روزهای پنج شنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ بصورت مجازی در جریان است.
دسترسی به آرشیو دروس:

http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/falsafeh_Osool/97

خارج اصول

دوره دوم سلسله دروس خارج اصول از سال تحصیلی ۱۳۸۴ آغاز شد و همچنان در سال جاری در روزهای زوج از ساعت ۷ تا ۷:۴۰ صبح با محوریت مبحث «مقدمه واجب» بصورت مجازی ادامه دارد.
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:
http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Osool/99
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سنوات گذشته مراجعه کنید به:

خارج اصول فقه: سال تحصیلی ۹۶-۹۷

خارج فقه القضاء

درس خارج فقه در سال‌ جاری ، در روزهای فرد از ساعت ۷ تا ۷:۴۰ صبح در موضوع «فقه القضاء» بصورت مجازی برگزار می‌شود. انتخاب این مبحث به جهت ارزش آن در نظام سازی فقهی، کم پیشینه‌بودن موضوع و ناظر بودن به مباحث مستحدثه است.
شیوه استاد در القاء مطالب، بیان آراء و نظرات، و نقد و بررسی آن و سپس ارائه نظر مختار به شکل تقریر عربی است.
دور پیشین درس خارج فقه ایشان، در موضوع « صلاه مسافر» از مهرماه سال۱۳۹۴ آغاز و تا خردادماه ۱۳۹۷ ایراد شده است انتخاب مبحث صلاه مسافر از سوی استاد به اعتبار وجود آراء مختلف و اخبار و روایات متعدد و بعضاً متعارض در موضوع، و از سوی دیگر، ابتلاء عامه به آن است.
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:
http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Feqh/99