فقه الحکومه

درس فقه الحکومه از ابتدای سال تحصیلی جاری، در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۹ صبح در حوزه علمیه امام رضا (ع) برگزار می‌شود. در این سلسله دروس مباحث ساختار نظام فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد.

جهت دسترسی به صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:

فقه الحکومه


فلسفه‌ی اصول

فلسفه‌ی اصول

سلسله دروس «فلسفه اصول» از سال ۱۳۸۵، به‌صورت هفتگی، در منزل استاد و نیز محل دفتر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. همچنین دوره فشرده این درس از تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۹، تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۰، در مدرسه‌ی عالی خاتم‌الاوصیاء(عج) در قم، به‌صورت هفتگی ارائه گردید. هم‌اکنون این مبحث به‌صورت هفتگی، روزهای دوشنبه و در محل علمیه امام رضا(ع) در جریان است.

خارج اصول

دوره دوم سلسله دروس خارج اصول از سال تحصیلی ۱۳۸۴ آغاز شد و همچنان در سال جاری در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۸ صبح با محوریت مبحث «اوامر در بحث ترتب» در حوزه علمیه امام رضا(ع) ادامه دارد.
قابل ذکر است دور اول درس خارج اصول از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ ایراد شده است.
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:
http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Osool/97
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سنوات گذشته مراجعه کنید به:

خارج اصول فقه: سال تحصیلی ۹۶-۹۷

خارج فقه

درس خارج فقه در سال‌ جاری ، در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۷ تا ۸ صبح در موضوع «فقه القضا ء » در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار می‌شود. انتخاب این مبحث به جهت ارزش آن در نظام سازی فقهی، کم پیشینه‌بودن موضوع و ناظر بودن به مباحث مستحدثه است.
شیوه استاد در القاء مطالب، بیان آراء و نظرات، و نقد و بررسی آن و سپس ارائه نظر مختار به شکل تقریر عربی است.
دور پیشین درس خارج فقه ایشان، در موضوع « صلاه مسافر» از مهرماه سال۱۳۹۴ آغاز و تا خردادماه ۱۳۹۷ ایراد شده است انتخاب مبحث صلاه مسافر از سوی استاد به اعتبار وجود آراء مختلف و اخبار و روایات متعدد و بعضاً متعارض در موضوع، و از سوی دیگر، ابتلاء عامه به آن است.
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Feqh/97