مجلس برای تحریم کالا و بستن شرکت های فرانسوی قانون تصویب کند

مجلس برای تحریم کالا و بستن شرکت های فرانسوی قانون تصویب کند

آیت الله علی اکبر رشاد در واکنش به هتک حرمت به ساحت نبی مکرم اسلام(ص) تاکید کرد؛
مجلس برای تحریم کالا و بستن شرکت های فرانسوی قانون تصویب کند.
آیت الله علی اکبر رشاد رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران، صبح امروز در جلسه درس خارج که در مدرسه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، گفت: متاسفانه غرب افسار گسیخته به همه حرمت ها و حریم ها می تازد و نام آن را آزادی و دموکراسی مینامد.
وی افزود: طی سالهای اخیر به طور مکرر غربی های مدعی آزادی و اخلاق به حریم مقدسات ملل مختلف خاصه مسلمانان تعرض کردند و آن را به عنوان دلپذیر و زیبای آزادی توجیه کردند؛ هر نوع تهمت، افتراء، حرمت شکنی و توهینی را در حق هر شخصیت و امری را روا می دارند و آن را آزادی می دانند.
تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) بیان داشت: آیا آزادی برای بیان حق است یا هتاکی؟ آزادی برای بیان حقیقت است یا حرمت شکنی؟ اگر آزادی، آزادی است باید با متعلق آن سنخیت داشته باشد، آزادی آنگاه آزادی است و خود مقدس است که با آنچه صرف آن می‌شود هم سنخ باشد، آزادی در حق جویی و حق گویی معنا می شود و هتاکی و حرمت شکنی آزادی نیست بلکه ضد آزادی است.
رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین هتاکی و حرمت شکنی نسبت به مقدسات را نقض آزادی و حریم افراد و جوامع دانست و اظهار داشت: آزادی اگر ناقض حریم ها باشد این نقض امنیت، آرامش، حریم و آزادی دیگران است.
آیت الله رشاد به اهانت اخیر یکی از نشریه های فرانسوی به ساحت مقدس پیامبراکرم(ص) و حمایت مکرون از این اقدام اشاره کرد و گفت: هر از چند گاهی و نوعا تدبیر شده یک نشریه، یک فرد یا یک رسانه ای را تجهیز و تطمیع می‌کنند تا به مقدسات دیگر ملل اهانت کرده و هتاکی کند سپس از این اقدام حمایت می کنند و نام آن را آزادی بیان می گذارند.
وی افزود: آیا دفاع از این اهانت آزادی است؟ آیا این اهانت نقض حریم آزادی نیست؟ آیا نباید اجازه داده شود مردم از حقوق و حریم مقدساتشان دفاع کنند؟ آیا همین غربی ها و فرانسوی ها اجازه می دهند که میلیون ها مسلمان فرانسوی که بیشتر آنان تبعه خود فرانسه هستند از حق خودشان استفاده کنند و به خیابان پاریس و دیگر خیابانهای شهرها بیایند و از حرمت و حریم پیامبر رحمت، آزادی و عدالت دفاع کنند؟
این مدرس خارج فقه حوزه های علمیه گفت: اگر دولت فرانسه مدافع آزادی است و راست می گوید اگر مسلمانان به خیابان های پایتخت پاریس آمدند اجازه ندهد پلیس جرار و قدار خودش به مردم تعرض کند و اجازه دهد مردم آزادانه از حق خودشان دفاع کرده و آزادی و حق را فریاد بزنند.
رییس و موسس حوزه علمیه امام رضا(ع) با بیان اینکه حرمت شکنی و هتاکی اخیر قلب دو میلیارد انسان را جریحه دار کرد، عنوان کرد: آیا دل شکستن صدها میلیون انسان آزاده که عاشق و شیفته ساحت مقدس رسول الله هستند، آزادی است؟ آیا آنان حق ندارند از خود، عواطف و ایمانشان دفاع کنند؟ آیا آرمانها و ایمان این انسان ها مورد تعرض قرار گیرد سپس می شود نام آن را آزادی گذاشت؟ امروز با توهینی که به پیامبر اسلام در مدعی مهد و تمدن فرانسه صورت گرفت و رییس جمهور خام، خام سر، خام سرای و جوان سر به هوای فرانسه از این توهین و هتاکی به عنوان آزادی دفاع کرد در اصل یک سوم قلب ساکنین زمین را جریحه دار کرد، آیا این آزادی است این تعرض به ثلث جمعیت جهان را می توان آزادی نامید؟ آیا این اقدام سلب آزادی به شمار نمی‌رود یا خدشه وارد کردن و تعرض به حدود و حقوق آزادی نیست؟
آیت الله رشاد آزادی و دموکراسی غربی را یک دروغ بزرگ و بزک کرده بیان و عنوان کرد: آزادی و دموکراسی غربی دروغی بیش نیست، آیا دموکراسی و آزادی تنها ابزاری برای دفاع از همجنس بازها و هتاکان به حریم مقدسات است؟ آیا دینداری و اخلاق مداری حق نیست همجنس بازی و زندگی توام با پلشتی حق است؟ آیا انسان ها حق ندارند به دین و لوازم آن ملتزم باشند شما که یک لچکی چهل سانتی را بر سر دختر بچه کم‌سن و سال دانش آموز برای ورود به مدرسه تحمل ندارید دم از آزادی میزنید؟ کجای این عمل آزادی است که یک دختر بچه هفت و هشت ساله مسلمان با حفظ حجاب حق حضور در مدرسه را ندارد؟ همچنین حق ندارد بگوید من آزادم دین داشته باشم و به مناسک و احکام دین عمل کنم، شما که روسری از سر این دختر بچه می کشید این اقدام را آزادی می نامید.
وی عنوان کرد: از کدام آزادی شما سخن می گویید شما طرفدار آزادی هستید آیا کشتار میلیون ها مسلمان در آفریقا نشانه آزادی خواهی است؟ چرا شما از هشت میلیون جمعیت الجزایر یک میلیون آنان را به خاک و خون کشیدید و قتل عام کردید؟ چرا در لیبی صدها هزار مسلمان را به قتل رساندید؟ شما چه حقی داشتید که از آن سوی آب ها به آفریقا بیایید و در کشور اسلامی میلیون ها انسان را بکشید آیا این همان آزادی و دموکراسی نیست که شما از آن دم میزنید؟
وی ادامه داد: این چهره عریان و بی روتوش غرب و فرانسه مدعی آزادی، تمدن و گفتگوی تمدن ها هستند، اسف بار تر از این وقایع تلخ سکوت دولت و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران است دولت مردان جمهوری اسلامی که برای یک رویداد تروریستی در پاریس بلافاصله و بدون کمترین وقفه بسیار بسیار سریع بیانیه صادر می کنند و با این فرانسه جرار و قدار هتاک همدلی و ابراز تأسف می کند؛ یا برای در مرگ یک آوازه خوان هتاک و متظاهر با ضد اسلام و نظام اجازه نمی دهد ساعتی از مرگ او بگذرد بیانیه صادر و برایش شیون و سوگواری می کند آن موقع دریغ از گذشت چندین روز از هتاکی به ساحت مقدس پیامبر رحمت و عدالت یک ابراز نظری داشته باشد، موضع بگیرد و فریادی بزند.
آیت الله رشاد ادامه داد: اینکه دولت مردان ساعت ها با مکرون تماس بگیرند و طی تماس تلفنی راجع حریم ها و مرز های جغرافیایی، حقوقی، حیثیتی و خط قرمز های کشور گفتگو کنند همچنین برجام موشکی را با آنان در میان بگذارند و ساعت ها به مذاکره بپردازند آیا جا نداشت یک تماس معترضانه و مردانه توام با مروت و شحاعت با مکرون گرفته شود و نسبت به این هتاکی و حمایت از آن اعتراض کنند.
رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه استان تهران با خطاب قرار دادن نماینده های مجلس گفت: کجایند مجلسی های انقلابی؟! چرا اظهار نظر نمی کنید، موضع نمیگیرید و بیانیه شدید لحنی صادر نمی کنید؟ آیا همیشه باید جمهوری اسلامی ایران تحریم شود و نباید ایران تحریم کند؟ چهل سال است در تحریم به سر می بریم. آیا مجلس انقلابی نمی تواند امروز مصوبه ای بگذارد و کالاهای فرانسوی را تحریم کند و نمایندگی های فرانسوی را در کشور ببندد ما چه زیانی از این تحریم خواهیم برد؟
آیت الله علی اکبر رشاد در پایان با تاکید بر اینکه قوای سه گانه در برابر هتاکی اخیر موضع بگیرند، خاطرنشان کرد: چه همراهی و همکاری فرانسه با ایران داشته است؟ حتی فرانسه در برجام نقش پلیس بد را بازی کرد و از آمریکا جلو زد و تندتر رفت، آن موقع مجلسی های عزیز که مردم به آنان دل بستند سکوت اختیار کردند و موضع ضعیف اتخاذ می کنند! آیا حق نیست مجلس به سرعت کالاهای فرانسوی را تحریم کند و همه شعب شرکت های فرانسوی را در کشور ببندد؟ مجلسی ها اجازه بدهید آنان نیز آسیب ببینند و درد تحریم و حصر را درک کنند.

خدشه وارد کردن به مبانی اسلام، دمیدن به اختلاف جوامع اسلامی است

خدشه وارد کردن به مبانی اسلام، دمیدن به اختلاف جوامع اسلامی است

به نقل از خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله علی اکبر رشاد رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه استان تهران، ظهر شنبه در جلسه درس خارج مدرسه علمیه امام رضا(ع) که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: انسان عاقل و خردمند کسی است که هر کاری را در جای خود انجام می‌دهد و هر شیئی را سر جای خودش می‌گذارد.

وی با بیان اینکه انسان عاقل هر سخنی را بجا می‌گوید و از بیهوده گویی اجتناب می کند، ادامه داد: انسان عاقل قدرت تشخیص دارد و می داند چه حرفی را کجا بزند اما در مقابل انسان عاقل، جاهل است که همواره عملکردی نابجا دارد و بیجا سخن می گوید.

آیت الله رشاد درباره انسان عاقل عالم، عنوان کرد: انسان عاقل عالم آن کسی نیست که سینه اش انباشته از اصطلاحات، مفاهیم،‌ آراء و اقوال باشد زیرا اگر این ملاک عقل و علم بود دایره المعارف ها به عنوان اعلم علما محسوب می شدند.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) ادامه داد: بنابراین ملاک عقل و علم آن است که در عمل ظهور و بروز پیدا کند؛ اگر علمی باشد اما در عمل نمود پیدا نکند آن علم، علم نیست زیرا آن علم در ظرف وجودی انسان مدعی جاگیر نشده است بر این اساس آن زمان علم، علم محسوب می شود که سبب استکمال نفس عالم شده باشد؛ همچنین آنگاه عقل، عقل است که در عمل، فعل، قول و رفتار شخص ظهور و بروز پیدا کرده باشد در غیر این صورت شخص جاهل است.

رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه استان تهران افزود: حال چه رسد به انسانی با علم نسبت نداشته باشد و سینه اش تهی از معلومات، آراء، قضایا و اصطلاحات باشد چنین انسانی جاهل مضاعف است زیرا نه علم دارد و نه می داند که علم ندارد چنین انسانی به جهل خود آگاه نیست و حال چنین انسانی بدتر از قسم اول است.

آیت الله رشاد اظهار داشت: در روزگار کنونی مصداق هر دو قسم دیده می شود که حرف های بیجا می زنند، سخن بیراه می گویند، فعل و عمل را نابجا انجام می دهند و در یک کلام هر آنچه به ذهنشان می رسد ابراز می کنند، این رفتار نشانه عقل نیست بلکه جهل است و عالم عاقل هرگز چنین رفتار و عملی انجام نمی دهد.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) عنوان کرد: اخیرا معمم سیدی در قم پیدا شده که شاید شب و روز خود را صرف مطالعه و پیدا کردن آرای علما، فقها، متکلمان و حتی روشنفکران سکولار یا ملحد می کند تا یک مطلب شاذی را پیدا کند عواملی نیز آن را ضبط و با آب و تاب در فضای مجازی منتشر می کنند، این معمم یک روز مسأله ظهور را انکار می کند، روز دیگر عصمت را انکار و وحی را مخدوش می سازد و بار دیگر فهم دین و روش معرفت دینی را زیر سوال می برد و طوطی وار این دانسته ها را به زبان می آورد بدون اینکه فهمی از مطالب و گفته های خود داشته باشد.

وی افزود: همچنین نمی‌داند هر حرفی را باید سر جای خودش بگوید، اینکه یک رای مخدوش شده را پیدا و در اختیار مردم قرار می دهد حاصلش تخریب ذهن مسلمانان و جوانان است آن هم در شرایط کنونی که اروپا، آمریکا، اسرائیل و وهابیت درصدد ایجاد اختلاف بین مسلمانان هستند و مدام بر تبل اختلاف می کوبند و می خواهند مسلمانان ا به جان هم بیاندازند تا یکدیگر را به قتل برسانند که مبادا جوامع اسلامی متحد شوند و در مقابل دشمن بایستند.

آیت الله رشاد ادامه داد: در این شرایط حاد تاریخی که فتنه های گوناگون عالم را فرا گرفته یکی هم پیدا شود و به دست دشمنان بخصوص تشیع انگلیسی بهانه بدهد تا شیعیان را ملحد و کافر بدانند و قتل آنان را حلال اعلام کنند به دور از عقلانیت و علم است. اینکه انسان نفهمد مطلب چیست اما آن را در بوق و کرنا کند تا رسانه های ضد دینی، ضد شیعی و ضد انقلاب از این مطلب خام سوء استفاده کنند در اصل گسترش اختلافات و نزاع هایی است که آتشش را دشمن در جوامع اسلام برافروخته تا جامعه اسلامی به وحدت نرسند.

رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه استان تهران عنوان کرد: اقداماتی که این فرد انجام می دهد بیشتر تغذیه دشمنان است که نشانه جهل و بیانگر رفتار نابخردانه است اگر کسی مطلب مخدوشی یافت نباید آن را منتشر کند بلکه این مطالب را باید با مخاطبان آن علم در میان بگذارد تا به صورت علمی به نظریه پردازی بپردازند و یا با حضور علمای فن در یک کرسی علمی آن مطلب ارائه تا غلط و اشتباه بودن آن مشخص شود.

آیت الله رشاد گفت: گاهی افراد از روی جهالت و نادانی و بعضا برای دیده شدن این سخنان را بیان می کنند اما افرادی نیز هستند که در طول سیستم و دستگاه های اطلاعاتی کفار و دشمنانی چون اسرائیل قرار گرفته و بر اساس فرمان آن سیستم عمل می کنند اگر این احتمال درخصوص این فرد معمم سید وجود داشته باشد مساله بسیار خطرناکی است که تا کنون آزادانه به جریان ضد انقلاب خدمت می کند و کسی به او کار ندارد.

افتخارات و جوایز

افتخارات و جوایز

در این بخش جوایز و نشان هایی که بصورت شخصی و یا برای تصدی جایگاه های علمی و اجرایی گوناگون طی بیست سال گذشته(بر اساس مستندات موجود) به آیت الله علی اکبر رشاد اهدا شده نمایه می گردد:

کل افتخارات و جوایز بدست آمده تا این لحظه: ۶۰ مورد
 بیشترین افتخارات ثبت شده: سال ۱۳۹۴ (۷ مورد)
 جوایز احراز شده از جشنواره فارابی: ۶ مورد
 جوایز احراز شده از کتاب سال حوزه: ۸ مورد
جوایز احراز شده به عنوان دستگاه برتر: ۲۲ مورد
 جوایز احراز شده توسط تحقیقات(آثار و …): ۲۳ مورد
 جوایز احراز شده به عنوان محقق برتر: ۹ مورد

 • سال ۱۳۹۹
  علی اکبر رشاد / انتخاب به عنوان ۵۰۰ مسلمان تاثیرگذار جهان در سال ۲۰۲۰
 • سال ۱۳۹۸
  علی اکبر رشاد / دانشنامه امام علی(ع) اثر شایسته تقدیر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی(ع)
  علی اکبر رشاد/ عنوان نظریه پرداز برتر جهان اسلام از چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / مرکز پژوهشی برتر حوزوی در بیست و یکمین دوره جایزه کتاب سال حوزه.
 • سال ۱۳۹۷
  علی اکبر رشاد / لوح تقدیر همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقا علی مدرس زنوزی
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / مرکز پژوهشی برتر حوزوی در بیستمین همایش کتاب سال حوزه.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / دستگاه برگزیده توسعه دهنده گفتمان انقلاب اسلامی
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / لوح تقدیر آیین ملی چهل سالگی انقلاب اسلامی / سازمان بسیج اساتید و دانشگاه‌ها.
 • سال ۱۳۹۶
  علی‌اکبر رشاد / مقاله تعریف فلسفه‌های مضاف / شایسته تقدیر نخستین دوره جشنواره مقالات علمی حوزوی کشور.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ لوح تقدیر از سوی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه جهت حضور در چهارمین نمایشگاه پژوهش دستاوردهای علمی و پژوهشی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ لوح تقدیر از کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی.
 • سال ۱۳۹۵
  علی اکبر رشاد / دانشنامه‌ امام علی(ع) / جایزه ویژه پژوهش در عرصه امام علی(ع) در چهارمین جشنواره بین المللی امام علی پژوهان
  علی اکبر رشاد / محقق برگزیده در عرصه علوم انسانی دومین دوره کتاب سال هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور؛ «نشان دهخدا» .
  علی اکبر رشاد / چهره فعال برگزیده در عرصه بین الملل سومین همایش حوزه علمیه.
  علی اکبر رشاد / جایزه برتر پژوهش در عرصه امام علی (دانشنامه‌ امام علی(ع)) در سومین دوره جایزه هنری غدیر.
 • سال ۱۳۹۴
  علی اکبر رشاد / کتاب «منطق فهم دین / رتبه سوم نخستین جشنواره علمی پژوهشی علامه طباطبایی .
  علی اکبر رشاد / دانشنامه فاطمی (س) / برگزیده هفدهمین همایش کتاب سال حوزه.
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه ذهن / دریافت رتبه علمی پژوهشی از معاونت پژوهش حوزه های علمیه.
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / کسب رتبه برتر مجلات حوزوی در ارزیابی معاونت پژوهش حوزه های علمیه.
  علی‌اکبر رشاد / لوح تقدیر نخستین همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث.
  علی‌اکبر رشاد / لوح تقدیر همایش بزرگ حوزه و عرصه بین‌الملل.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / دستگاه برگزیده در عرصه پژوهش و نشر آثار از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
 • سال ۱۳۹۳
  علی اکبر رشاد / قطب علمی فلسفه دین اسلامی / تنها قطب علمی برتر کشور در سال ۹۳ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  علی اکبر رشاد / تقدیر از نظریه ابتناء برساختگی تکون و تطور معرفت دینی بر تأثیر تعامل مبادی خمسه در همایش کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره.
  علی‌اکبر رشاد / گواهی درجه یک کرسی موفق / نظریه ابتناء.
 • سال ۱۳۹۲
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی قبسات/ نشریه برگزیده در رده پژوهش تخصصی.
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی قبسات / احراز گواهی ضریب تأثیر IF و کسب رتبه دوم.
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی/ احراز گواهی ضریب تأثیر IF و کسب رتبه دوم.
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد / نشریه برگزیده در رده پژوهش عمومی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / لوح تقدیر دومین همایش ملی و اولین جشنواره ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / لوح تقدیر همایش فلسفه حقوق زن در اسلام.
 • سال ۱۳۹۱
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / شایسته تقدیر در نخستین دوره معرفی نهادهای پژوهشی فرهنگی غیردولتی به مناسبت ششمین دوره هفته پژوهش.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / برترین موسسه پژوهشی کشور از ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی.
 • سال ۱۳۸۹
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی قبسات / نشریه برتر در گزارش سالانه نشریات علمی حوزه توسط معاونت پژوهشی حوزه
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی فقه و حقوق / نشریه برتر در گزارش سالانه نشریات علمی حوزه توسط معاونت پژوهشی حوزه
 • سال ۱۳۸۸
  علی‌اکبر رشاد/ نظریه‌پرداز برجسته از سومین جشنواره بین‌المللی فارابی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / موسسه پژوهشی کشور از سومین جشنواره بین‌المللی فارابی.
  علی‌اکبر رشاد / لوح تقدیر کتاب “معنا منهای معنا “.
 • سال ۱۳۸۷
  علی اکبر رشاد / لوح تقدیر و تندیس / عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی فارابی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / لوح تقدیر از پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / مرکز برتر علمی از همایش «خانواده پژوهی پنجره‌ای به سوی آینده».
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / لوح تقدیر و تندیس / کنگره سراسری اقتدار علمی و اقتدار ملی.
 • سال ۱۳۸۶
  علی‌اکبر رشاد / پژوهشگر برتر سال استان تهران
 • سال ۱۳۸۵
  علی‌اکبر رشاد / لوح تقدیر / استاد برتر امر آموزش و پرورش / دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • سال ۱۳۸۴
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دستگاه برگزیده نمایشگاه کتاب استان قم.
 • سال ۱۳۸۲
  علی‌اکبر رشاد / دانشنامه امام علی‌(ع) / برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
  علی‌اکبر رشاد / دانشنامه امام علی‌(ع) برگزیده پنجمین همایش کتاب سال حوزه.
  علی‌اکبر رشاد / دانشنامه امام علی‌(ع) / شایسته تشویق از طرف پنجمین دوره کتاب سال ولایت.
 • سال ۱۳۸۱
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه قبسات، برگزیده نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دستگاه پژوهشی برگزیده در دومین نمایشگاه مراکز علمی ـ پژوهشی حوزه علمیه قم.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دستگاه دارای لوح تقدیر برگزیده در حوزه نشریات در نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دستگاه شایسته تقدیر در نخستین دوره معرفی نهادهای پژوهشی غیر دولتی.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رتبه نخست دومین نمایشگاه دستاوردهای مراکز حوزوی.
 • سال ۱۳۸۰
  علی‌اکبر رشاد / دانشنامه امام علی‌(ع) / پژوهش دینی سال از سوی دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / تقدیر شده در اولین دوره معرفی نهادهای پژوهشی ـ فرهنگی غیردولتی» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • سال ۱۳۷۹
  علی اکبر رشاد / مدیر مسئول فصلنامه قبسات اخذ درجه علمی ـ ترویجی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / «نهاد علمی تحقیقاتی ممتاز» به انتخاب مدیریت حوزه علمیه قم.

بررسی مبانی و نظام فلسفه دین

بررسی مبانی و نظام فلسفه دین

نسبت و مناسبات و تفاوت و ویژگی های نظام معنوی با سایر اضلاع و ابعاد نظام معرفتی دین
در جدولی که ذیل مطلب خواهد آمد، هندسه معرفتی دین دقیقاً مشخص شده، اضلاع و ابعاد این هندسه بیان می شود. نخست، پنج ساحت تعریف شده است و سپس در محورهای مختلف توضیح داده‌ شده و عملاً نسبت آنها با همدیگر مشخص می گردد. حوزه عقاید، از مجموعه گزاره‌های جزمی تشکیل می‌شود، که متناسق و متفاعل هستند اینها را طوری تعریف کرده‌ام که هریک از اینها یک نظام باشد و تعریف نظام لحاظ شده است «تتشکّل من مجموعه قضایا حتمیه متناسقه و متفاعله، تحکی عن حقیقه الکون و واقعیّه الکائنات الغیبیّه (الّتی لاتقبل الشهود الحسّی) و عن شؤونِ تلکم الکائنات، و تَعکِس رؤیا کونیهً شمولیهً یجب علی العباد الإیمان بها استکمالاً لنفوسهم، و تمتلک قداسه ذاتیّه» که در واقع متشکل از مجموعه‌ای از گزاره‌های جزمی سازگار و سازوار و در عین حال متفاعل که با هم در تعامل و تفاعل هستند که حکایت‌کننده از حقیقت کون، حقیقت وجود و موجوداتی که دیده نمی‌شوند (موجودات غیرحسی) است و همین‌طور از شوؤن این موجودات است که بازتابنده بینش جهان‌شمولی و جهان‌بینی انسان است و یک جهان‌شمولی کامل (تَعکِس رؤیا کونیهً شمولیهً) را باز می‌تاباند و بر بنده‌های خدا واجب است که به این گزاره‌ها و جهان‌بینی ایمان بیاورند. غایت آن تکمیل و استکمال نفوس است و گزاره‌های آن قدسی است که این تعریفی از عقاید است.

تعریف حوزه علم دینی
در تعریف حوزه علم دینی، طوری که ویژگی‌های نظام در آن دیده شده است باید گفت: «تتشکّل من مجموعه قضایا فرَضیّه متناسقه و متفاعله، تصف الکائنات المشهوده (الّتی تخضع للتجربه و الإختبار و الفحص المادی) و عن شؤونِ تلکم الکائنات، تهدف الی اطلاع العباد علیها، تحسیناً لمجالات حیاتهم الدّنیویّه و ترسیخاً لإعتقاداتهم الدینیّه، و لاترتبط بالإیمان الدّینی مباشره» متشکل از مجموعه گزاره‌های فرضیه است و نه جزمی. علم، جزمی است؛ متناسق و متفاعل است که موجودات مشهود را توصیف می‌کند، موجوداتی که در دسترس تجربه و آزمایش و فحص مادی و حسی هستند و شوؤن این دسته از موجودات، غرضش، اطلاع بندگان خدا از موجودات و کائنات مشهود است از چه جهتی، غایت است، چه کارکردی دارد و کارکرد این گزاره‌ها، بهبود حیات دنیوی انسان و استحکام حیات دینی انسان است و ارتباط مستقمی به ایمان دینی ندارد و مثل گزاره‌های قبلی که عقاید را تشکیل می‌داد، لزوماً معلَّق به ایمان نیستند و رأساً نباید به این‌ها ایمان بیاوریم، مگر آنکه انکار آن موجب انکار ضروری دین شود.
تعریف گروه سوم که محل بحث ما است (ساحت ملکوتی و ماورایی و معنوی) این‌طور است که «تتشکّل من مجموعه تعالیم متعالیه سلوکیّه متناسقه و متفاعله، تربط بملکوت الکون و باطنه، و تُعنی بترقیه مراتب العباد الوجودیّه و الذاتیّه، و تترتّب علیها آثار خارقهٌ للعاده و العلل المادّیه الظّاهریه حسب الموارد». نظام معنوی، روحی یا ملکوتی یا سلوکی و ماورایی در مقابل متشکل از مجموعه‌ای از آموزه‌ها است (دوتای قبلی مربوط به گزاره‌ها بودند و اخبار می‌دهند و این سه تای بعدی آموزه و انشاء هستند). آموزه‌های برین سلوکی هستند، رفتاری هستند که متناسق و سازگار هستند و متفاعلند و با هم در درون یک نظام تعامل می‌کنند که نه به ظاهر و محسوس بلکه به ملکوت و باطن و کون هستی توجه می‌کند که جهت‌گیری و کارکردش ترقی و ارتقای وجودی بندگان خدا (ارتقای ذات و وجود انسان‌ها) است. یعنی کسی که به این تعالیم ملتزم است و درچارچوب اصول حکم می‌کند مرتبه وجودی‌اش ارتقاء پیدا می‌کند و باعث ارتقای وجودی او می‌شود و عمل این آموزه‌ها برآیند و آثار خارق‌العاده‌ای دارد. آنچه را که ما در شرایط عادی زندگی‌مان به آنها عادت کرده‌ایم نقض می‌شود. مثلاً مار، نیش می‌زند ولی با صدقه و دعا و عنایت و نذر و نیازی بر خلاف عادت، سم تأثیر خود را نمی‌گذارد و آنچه که ما به علل مادی عادت کردیم نقض می‌شود و علل عادی و مادی خنثی می‌شود و آثار خارق‌العاده‌ای از این معنویات به دست می‌آید. ملاحظه می‌فرمایید که علی‌الاصول و حسب عادت،‌ نباید کسی از آن طرف کره زمین در چارچوبی فراتر و ورای ماده خبر داشته باشد ولی اهل معنا خبر دارند که همه خرق عادت و نقض علل مادی است. علل مادی اجازه نمی‌دهد که ما ادراک حسی پیدا کنیم اما در عالم معنا و عالم ماورا و نظام معنوی این اتفاق می‌افتد. حسب‌المورد می‌تواند علل مادی را نقض کند و آثار خارق‌العاده‌ای داشته باشد؛ چرا که عالم معنا بر عالم ماده حاکم است؛ چون حاکم است تفوق دارد و از این جهت است که معنویات بر مادیات فایق هستند و لذا می‌بینید که خداوند متعال به مؤمنین وعده می‌دهد که به ملائکه در جنگ کمک کنند و با چند نفر پیروز شوند. قاعده این است که در جنگ عده زیاد بر عده قلیل پیروز شوند اما برخلاف قاعده این اقلیت است که پیروز می‌شوند.
بخش چهارم نظام اخلاقی است که «تتشکّل من مجموعه تعالیم قیمیه سلوکیّه متناسقه و متفاعله، تهتمّ بتخلیه النفوس الإنسانیّه عن الرذائل و تحلیتها بالفضائل» اخلاقی که مجموعه‌ای از آموزه‌های ارزشی و رفتاری سازوار متفاعل است که جهت‌گیری و کارکرد آن این است که نفوس را از رذایل تخلیه می‌کند و نفوس را به فضائل تحلیه می‌کند.
بخش پنجم که شریعت است و معرفت آن فقه می‌شود «تتشکّل من مجموعه تعالیم سلوکیّه تزکویّه متناسقه و متفاعله، تستهدف تنظیم شؤون حیاه الإنسان المختلفه، من حیث الواجبات و الحقوق (التکلیفیات) و الوضعیّات، تَتْبع المصالح و المفاسد الصدوریّه او السلوکیّه او الوقوعیّه علی نمط مانعه الخلوّ عنها» گزاره‌های فقهی و شریعت، تعالیم رفتاری هستند که سازوار و متفاعل هستند و کارکرد و جهت‌گیری آنها تنظیم شوؤن حیات انسان است، اقتصاد انسان، مدیریت انسان، سیاست انسان و … را می‌خواهد تنظیم کند؛ از چه جهتی می‌خواهند تنظیم کند؟ از جهت اخلاقی و معنوی نه، اما از جهت و حیث وظایف و حقوق، که یک‌جا می‌شود تکلیفیات. فقه سه کار دارد: مشخص‌کردن وظایف، حقوق و وضعیات. این را هم باید توجه داشته باشیم که برخلاف آنچه که مشهور است که فقه، واجبات و تکالیف را مشخص می‌کند باید بگوییم که حقوق را هم مشخص می‌کند. آنچه در فقه از حقوق بحث می‌شود کم از وظایف نیست؛ در نتیجه فقه عهده‌دار سه چیز است و گزاره فقهی سه نوع‌اند: وظایف، واجبات، حقوق و احکام وضعیه. که این احکام و احکام شریعتی و فقهی، از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند و معتقدیم که مبتنی بر مصالح و مفاسد هستند منتهی مصالح و مفاسد سه گونه‌است: مفاسد و مصالح صدوریه که یعنی نفس اینکه حکمی صادر شود ولو نوبت به تحقق نرسد که گاهی مصلحت بر صدور حکم است؛ بخش‌نامه تهدید‌آمیز بشود، در همین است و بازدارنده است و هیچ‌وقت نوبت به عمل نرسد و نقض شود که این مسأله صدوریه است و خیلی‌ها قبول ندارند اما ما قبول داریم؛ یا مصلحت سلوکیه است، یعنی فرد، مکلف حرکت کند ولو نشود؛ داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. این مصلحت سلوکیه است؛ همین‌قدر ببینند که حضرت ابراهیم تا کجا قرار است پای عبودیت می‌ایستد؟ سومی هم وقوعیه است؛ واقع شود و از وقوع آن، مصلحتی تنظیم شود. منتهی این به این معنا نیست که هر سه نوع مصلحت در همه احکام وجود دارد، بلکه این مصالح و یا احیاناً مفاسد آن در در احکام وجود دارد و به نحو مانعه الخلو. نمی‌شود که حکمی الهی باشد و یکی از اینها را نداشته باشد ولی می‌شود که هرسه را داشته باشد.
محل بحث ما ساحت حیث درونی، روحی، ملکوتی و معنوی قضیه است. ما ذیل ستون‌های پنج‌گانه در شانزده یا هفده محور، مختصات این اضلاع را توضیح داده‌ایم و مختصات ضلع سوم که محل بحث ما است مشخص شده است و در اینجا آمده است. جوهر و گوهر این ساحت اتصال به ملکوت هستی و با ماواری ماده است. در واقع این حوزه مربوط به ملکوت عالم می‌شود نه به مُلک عالم. روح این گزاره‌ها و آموزه‌های معنوی، ملکوتی بودن آنها است. امهات قضایا، قضایای اصلی که این حوزه را تشکیل می‌دهد چیست؟ مثلاً در عقاید، «لا اله الا الله» است یا «انّا لله و انّا إلیه راجعون» است. در حوزه علم، اینکه عالم ماده و عالم ناسوت و عالم محسوس، قانون‌مند است و این قضیه، عمق و اصل این بخش است. در حوزه معنویات، قضایای کلی، حاوی و حاصل از بیان رابطه با باطن عالم و علل باطنی نافذ در حیات هستی است. این‌گونه قضایا، قضایایی که می‌گویند با عالم باطن و باطن عالم و علل باطنی نافذ و متفوق بر سایر علل این را بیان می‌کنند و این‌گونه قضایا امهات این نظام می‌شوند و قسمت‌های دیگر هم قضایای حاوی حامل بیان رئوس فضایل است و فقه هم قضایای کلی حاوی حامل تکالیف حقوق و وضعیات است. قلمرو هریک از اینها بیان شده است؛ قلمرو قسم سوم، روابط چهارگانه انسان است. بقیه هم همین‌طور هستند. هر مطلب اخلاقی و هر مطلب فقهی، مربوط به یکی از روابط اربعه می‌شود. در این جهت مشترک هستند.
متعلقات به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟ آموزه‌های معنوی به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟ عرض کردیم که به واقعیت‌های ماورایی و ملکوت هستی، به باطن هستی متعلق و میدان و ساحت موضوع این قضایا و گزاره‌ها است. ماورایی و ملکوت هستی است. پیش‌فرض‌ها و پیش‌انگاره‌های هریک از این ساحات، مثلاً در حوزه عقاید، اصل علیت است و در حوزه علم،‌ قانون‌مندی خلقت است. در این حوزه پیش‌فرض این است که عالم هستی جز واقعیت مُلکی و وجه مادی مشهودش، واقعیت ملکوتی و وجه باطنی نیز دارد. وجه باطنی هستی نیز مانند وجه مُلکی آن تحت نظام علّی تدبیر می‌شود. اما علل ملکوتی بر علل ملکی تفوق دارند. این پیش‌انگاره‌های این حوزه به حساب می‌آید. احکام، اینکه حکم فقهی هریک از این بخش‌ها چیست، در بخش معنا، و قضایای این حوزه،‌ به عناوین ثانوی می‌توانند مشمول احکام تکلیفی قرار بگیرند. یعنی می‌شود گفت که این قضیه و این آموزه یا سلوک معنوی که شما دارید مثلاً مباح است یا بسا با حکم ثانوی مکروه و یا حرام شود. یا احیاناً مستحب یا واجب شود ولی بالاخره حکم شرعی دارد و محکوم به احکام فقهی و شرعی است. جایگاه قضایای هریک از این پنج حوزه در کلان هندسه چیست؟ در قِسم نظام معنوی، مبتنی بر قضایای عقیدتی و ایمانی است. یعنی ما معنویات را هم مبتنی بر عقاید می‌دانیم از این جهت که ما براساس عقایدی که داریم معتقدیم عالم دارای ملکوت و مُلکی است و این یک مطلب عقیدتی است و قهراً نظام معنوی بر این مبنای کلامی مبتنی است. کما اینکه از آن طرف آموزه‌های الزامی و نیز آموزه‌های ارزشی اخلاقی در مقام استنباط آن و عمل به آن و باید مورد ملاحظه قرار بگیرند. بنابراین قضایا و آموزه‌های معنوی از حیثی مبتنی بر بعضی از این نظام‌ها است و از حیثی هم آن نظام‌ها از این قضایا به مثابه موضوع استفاده می‌کنند و حکم اخلاقی و حکم فرعی صادر می‌کنند. تعامل ساحات، هریک با دیگری چه تعاملی دارند هم مورد بحث است. در حوزه معنویات می‌گوییم که مکمل زیست مؤمنانه و تلطیف‌کننده روح آدمی است. بدون معنویات فقط براساس عقاید و احکام، زندگی اداره نمی‌شود و به معنویات نیاز داریم. یعنی انسان ذاتا به معنویات نیازمند است و این معنویات و آموزه‌های معنوی باعث تلطیف روح انسان مکلف می‌شود. دستاوردها و نتایج و پیامدها و کارکردهای هریک از این ساحات است. کارکرد حوزه معنویت این است که زندگی مؤمنانه را هم تکمیل می‌کند؛ انسان مؤمن آن کسی است که حیث معنویات را دارا باشد و در این دستاورها و پیامدهای این حوزه هم باعث تلطیف زندگی مکلفین می‌شود.
محور دیگر هدف و غایت است؛ غایات هریک از این مساحات و ساحات، در محور سوم، تزکیه و استکمال نفس و تحقق انفسی منزلت عبداللهی و خلافه اللهی انسان است که از رهگذر تحفظ بر سلوک و براساس آن در ساحت روابط اربعه به دست می‌آید و جامعه معنوی یک جامعه لطیف و دلپذیری می‌شود.
در محور بعدی نتایج مترتب و کارکرد گفته شده است که حصول آرامش، حصول آرامش باطنی و رضامندی روحی در ساحات روابط به حساب می‌آید. منابع هریک از اینها چه است که هریک از اینها به لحاظ منابع، اضلاع و محورهای پنج‌گانه، تفاوت چندانی ندارند و البته در حوزه معنویات مسأله اشراق وجود دارد که در بخش‌های دیگر حضور ندارد. درواقع فطرت، عقل، کتاب و سنت بالمعنی الاوسع،‌ و تعالیم حضرات معصومین (ع) و اولیای الهی، مصادر و منابع این حوزه هستند که در تعالیم اولیای الهی، مسایل اشراقی هم جایگاه پیدا می‌کند. درحقیقت، با اشراق هم بسیاری از گزاره‌ها و آموزه‌های معنوی دریافت می‌شود و کارکرد دارد ولو در جاهای دیگر، اشراق، حجیت نداشته باشد.
مورد بعدی، مسأله اکتشاف است و اینکه چه چیزی اجازه نمی‌دهد که ما این حوزه و از جمله حوزه معنوی را درست کشف کنیم. گفته شده است که در واقع، آفات انفسی، آفات آفاقی می‌تواند مؤثر باشد ولی در بخش معنویات،‌ مسأله بیشتر در معرض خطر است، چراکه کاسب‌کاران و سواستفاده‌چیانی وجود دارند که می‌خواهند استفاده کنند لهذا کار حاشیه‌دار است و موانع برای فهم و تشخیص معنویات واقعی از غیرواقعی، مقداری دشوار است و به همین جهت در دوره ما، یک‌ سلسله عرفان‌واره‌هایی ظهور کرده است که اتفاقاً‌ مدعی هم هستند. به هرحال همان‌ موانعی که در بخش‌های دیگر هست،‌ در اینجا هم حضور دارد.
مطلب بعدی، راجع به این است که آیا گزاره‌هایی که ما درباره هریک از این موارد از جمله معنویات تحصیل می‌کنیم اولاً دچار چه تطوراتی می‌شود؟ گفتیم تطورات ارتقایی و قهقرایی هر دو اتفاق می‌افتد. ما از دین گاهی فهم ارتقایی و پیشرفته داریم و می‌توانیم به دست بیاوریم که حاصل آن می‌شود نوزایش، چرخش و گسترش و بازنگری و پالایش معرفت دین. هم می‌تواند دریافت‌های قهقرایی و نزولی داشته باشیم و از گذشتگان تنزل کنیم و فهم غیردقیق‌تری به وجود بیاید که این می‌شود فروکاهشی. این هم راجع به آسیب‌ها.
البته برخی از موارد که به زبان فشرده عرض می‌کنم پشتوانه‌هایی دارد که در مقالات و کتاب‌هایم مفصل توضیح داده شده است. مثلاً همین قسمت یا قسمت بعدی در مقاله‌ای که فصلی از کتاب علم دینی هم است در یکی از مجلات به چاپ خواهد رسید با عنوان معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی، که در آنجا توضیح داده‌ام که این عوامل و موانع تأثیرگذرا هستند.
علل تطورات را گفته‌ایم که برحسب نوع تطور و تحول از جمله تأثیر ایجابی و سلبی عناصر سه‌گانه شناخت‌گر یعنی فاعل شناسا،‌ شناخته (متعلَّق شناسا) و شناخت‌یارها، عوامل و عناصری که در کنار عنصر شناخت‌گر و عنصر شناخته در تحقق شناخت مؤثر هستند. اینها تأثیرگذارند در اینکه معرفت ما دچار آسیب بشود یا کمک کنند که معرفت دچار آسیب نشود.
آخرین مطلب هم درباره ارزش معرفتی این‌ها است. ارزش معرفتی قضایای هریک از این پنج ضلع در چیست که در بخش معنویات گفته شده است که گزاره‌ها غالبا و نوعا ظنّی است و عمده قضایای این حوزه آزمون‌پذیر هستند. اینها بحث‌های معرفت‌شناسانه است و نگاه معرفت‌شناسانه به قضایای معنوی دارد. برای سنجش و صحت و سقم استنباطات،‌ نیازمند سنجه‌هایی است که براساس سازگاری با قضایای چهار حوزه دیگر باید طراحی شود. این هم ارزشیابی معرفت‌شناختی این قضایا.
این شانزده هفده محور، محورهایی هستند که می‌توانیم براساس آنها، نظام معنوی را در قیاس با چهار نظام دیگر ارزیابی و بررسی کنیم. این بحث، بحث بسیار مفصلی است که نیاز به جلسات متعددی دارد. همین مباحثی که ارایه شد احیاناً یک جلد خواهد شد.

 • دریافت جدول هندسه معرفت دینی:      

HendesemarefatDini

حلقه نظام پردازی

سلسله مباحث « حلقه نظام پردازی» (شورای پژوهشکده نظام‌ها) روزهای دوشنبه بصورت یک هفته در میان برگزار می شود. متن این مباحث در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا (ع)، کانال آیت الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه‌های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب عزیز متناوبا بارگذاری می‌شود.

آیات الاحکام

سلسله دروس «آیات الاحکام» در سال‌ جاری، روزهای چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است. ضمنا صوت و متن دروس نیز در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا (ع)، کانال آیت الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه‌های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب عزیز متناوبا بارگذاری می‌شود.

خارج فقه السیاسه

سلسله دروس خارج «فقه السیاسه» در سال‌ جاری، روزهای پنج شنبه ساعت ۷: تا ۸:۳۰ صبح بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است. ضمنا صوت و متن دروس نیز در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا (ع)، کانال آیت الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه‌های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب عزیز متناوبا بارگذاری می‌شود.

فقه زیست فناوری

درس خارج فقه معاصر در سال‌ جاری ، عصر روزهای پنج شنبه یک ساعت و نیم به مغرب در موضوع «فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک» (فقه التکنولوجیا الحیویه و الحرب البیولوجیه) بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است.
جهت دسترسی به آرشیو دروس لینک زیر را کلیک کنید:
http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Feqh2/99

اتمام مراحل علمی جلد سوم دانشنامه قرآن شناسی زیر نظر آیت الله رشاد

اتمام مراحل علمی جلد سوم دانشنامه قرآن شناسی زیر نظر آیت الله رشاد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی مراحل علمی جلد سوم دانشنامه قرآن شناسی به اتمام رسید.

بنا بر این گزارش تمام مراحل علمی جلد سوم دانشنامه علوم قرآن انجام شده و نسخ پایانی مقالات به تصویب شورای علمی دانشنامه رسیده و این مجلد هم اکنون در حال طی نمودن مراحل نشر و آماده سازی می باشد.
دانشنامۀعلوم قرآن فاز اول از کلان دانشنامه قرآن‌شناسی است که در مرحله تولید قرار گرفته و دوجلد نخست آن اسفندماه سال ۹۵ طی مراسم با شکوهی با حضور مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در قم رونمایی شد.
دانشنامه قرآن شناسی، ساختار موضوعی بوده و حدود هزار مدخل را پوشش می دهد که در سه بخش عمده‌ مباحث پیرامون قرآن‏ (علوم قرآنی)، حکمت نظری (درون قرآنی)و حکمت عملی (درون قرآنی) پی گیری می شود.
لازم به یادآوری است جلد سوم این دانشنامه بنا به شرایط بهداشتی حال حاضر کشور، فصل زمستان سال جاری طی مراسمی رونمایی خواهد شد.

پیام تسلیت آیت الله رشاد بمناسبت رحلت آیت الله حاج سیدمحمدحسین میرسجادی

پیام تسلیت آیت الله رشاد بمناسبت رحلت آیت الله حاج سیدمحمدحسین میرسجادی

با ارتحال این فقیه زبده، حوزه‌ی تهران، اسطوانهی استواری را از دست داد .
در پی ارتحال استاد برجسته‌ی حوزهی علمیهی تهران، عالم صمدانی و فقیه ربانی، مرحوم آیت الله حاج سیدمحمدحسین میرسجادی (طاب ثراه) پیام تسلیتی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد، ریاست شورای حوزه‌های علمیه استان تهران صادر شد.
متن این پیام به شرح زیر است:
إنا لله وإنا الیه راجعون
با تاسف و تاثر عمیق مطلع شدیم استاد برجسته‌ی حوزهی علمیهی تهران، عالم صمدانی و فقیه ربانی، مرحوم آیت الله حاج سیدمحمدحسین میرسجادی (طاب ثراه) دار فانی را وداع گفته¬اند. ایشان که از تلامذه¬ی فقهای عظام آیت الله خوئی، آیت‌الله سید محمود شاهرودى و آیت‌الله شیخ باقر زنجانى، و میراثدار جد بزرگوارشان سیدابوالحسن اصفهانی (قدهم) بشمار میرفتند، سراسر عمر پربرکت خویش را، سخاوتمندانه صرف تزکیهی نفوس و ارائه‌ی خدمات علمی و دینی به جامعه‌ی ایمانی پایتخت و تدریس سطوح عالی و خارج فقه و اصول و تربیت طلاب در مدارس علمیه تهران نمودند.
با ارتحال این فقیه زبده، حوزه‌ی تهران، اسطوانهی استوار دیگری را از دست میدهد که رخنه‌ای در بنیه و بنیاد آن قلمداد می‌شود و این خلأ بزودی جبران نخواهد گشت.
بندهی کمترین به عنوان خادم حوزهی عریق و عظیم تهران، این واقعه‌‌ی مولمه را از سوی خود، شورا و مرکز مدیریت، به محضر شریف صاحب اصلی حوزه‌ها، حضرت بقیت الله (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب و دیگر مراجع عظام (دامت برکاتهم)، ارگان حوزه‌ی علمیه تهران، شاگردان و فرزندان سوگمند آن بزرگوار، خاصه یادگار گرانقدرش حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی میرسجادی تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای آن فقید سعید، غفران و حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان آن فقید راحل صبر و سلامت، مسئلت می¬دارم.
علی¬اکبر رشاد
رییس شورای حوزه¬های علمیه¬ی استان تهران
۹، ۷، ۱۳۹۹