کارگاه دانش افزایی سلامت معنوی اسلامی با حضور‌ آیت الله رشاد

کارگاه دانش افزایی سلامت معنوی اسلامی با حضور‌ آیت الله رشاد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فرهنگستان علوم پزشکی، دومین پنل کارگاه دانش افزایی و مهارت آموزی سلامت معنوی با عنوان “مبانی سلامت معنوی در اسلام (مبانی فلسفی، انسان شناختی، اخلاقی و …) با سخنرانی آیت الله علی اکبر رشاد و حجج اسلام دکتر علیرضا قائمی نیا و دکتر علی فضلی در تهران برگزار شد.

در ابتدای پنل دوم این کارگاه آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: هندسه ی معرفتی دین ۵ ضلعی است و این ۵ بخش شامل عقاید، علم، اخلاق، احکام و معنویات است؛ در واقع بعد پنجم دین بعد معنویت است.

وی تاکید کرد: معنویت تنها در مکتب دینی مفهوم دارد و آنچه دین در حوزه معنویت ارائه می کند سلامت معنوی می شود.

آیت الله رشاد عنوان کرد: هر یک از این ۵ ضلع یک نظام زیستی فراهم میکنند. دین خود یک کلان دستگاه معرفتی سلوکی است از ۵ نظام تشکیل می شود که بنا است رابطه ی انسان با الله، رابطه ی انسان با خود، رابطه ی انسان با خلق خدا و رابطه ی انسان با دنیا (آخرت) را تنظیم کند.

وی ادامه داد: در مبحث انسان شناختی سلامت معنوی باید گفت که اسلام می خواهد یک انسان جامع منتهی به انسان کامل تربیت کند. اما انسان بی آنکه جامع باشد کامل نمی شود. نگاه تک ساحتی به دین همان اندازه غلط است که انکار دین. دین منشور و مرکب است از اجزا و‌عناصر سازگار است و نگاه به دین باید نگاهی جامع باشد. جامعیتی که هر بعد آن دارای حد نهایت است، پس بنابراین دین اسلام جامع و کامل است.

آیت الله رشاد عنوان کرد: فلسفه آدم را تبدیل به عالم یعنی به خود تبدیل میکند. بنای دین هم همین است که انسان تبدیل به دین شود یعنی هر آنچه در دین است در انسان محقق شود. در واقع انسان کامل کسی است که دین در او جلوه علمی و عملی پیدا کرده باشد.

وی ادامه داد: دیانت و فطرت دو روی یک حقیقت هستند. برای معنویت مثل مادیت یک کانون و گرانیگاه وجود دارد، برای مثال قلب کانون حیات و سلامت جسم انسان است. نقطه ثقل سلامت معنوی هم قلب است البته قلب روحانی.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا مدیر قطب علمی فلسفه دین و دیگر سخنران کارگاه نیز طی سخنانی گفت: کانون سلامت معنوی رابطه انسان با خدا است و این رابطه است که انسان را به ارتباط با خدا می رساند.

وی عنوان کرد: برگشتن وجودی به سمت خدا و خدا را در کانون توجه قرار دادن اساس دین اسلام است که همه در سلامت معنوی نهفته است.

حجت الاسلام و المسلمین قائمی نیا افزود: امروزه نیاز بیشتری به توجه به متون اصلی اسلام داریم.یکی از کارهایی که می شود انجام شود اینست که سحیفه سجادیه متناسب با شرایط امروزی بازسازی شود و مولفه های سلامت معنوی از متن آن استخراج شود.

وی افزود: پدیده دعا به چهار صورت می تواند باشد. اول دعایی که انسان به تکلم بیان می کند، دوم حالی است که انسان فرای تکلم پیدا می کند، سوم اینست که دعا ملکه ی ذهن انسان شده است و نا خداآگاه دعا میکند و چهارم اینکه ذات وجودی انسان همان دعا می شود.

وی در خصوص علوم شناختی گفت: این علوم در دهه های اخیر بسیار گسترش پیدا کرده و خصلت میان رشته ای دارند. همه ی اینها به فرایند های ذهنی و مغزی توجه دارند. ویژگی مشترک بین دانش های علوم شناختی اینست که ذهن انسان را تحلیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه علوم شناختی مباحث عقلی را با مباحث تجربی گره زده است گفت: مباحث معنوی و سلامت معنوی در علوم شناختی بسیار گسترده است. مباحثی از قبیل رابطه خدا و مغز، عصب شناسی ایمان، تحلیل پدیده های دینی از منظر علوم شناختی و …

سخنران پایانی کارگاه حجت الاسلام علی فضلی عضو هیئت علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در تعریف سلامت معنوی گفت: سلامت معنوی توانایی قلبی در هماهنگ­سازی قوای شناختاری و کرداری انسان با سویۀ توحیدی در نظام معنادار و غایت مند زندگی توأم با حس رضایت و آرامش و ارتقاست که در پرتو معنویت و دیانت تامین، حفظ و ارتقا می­یابد و در صورت ابتلا به اختلالات، پس از روان درمانی معنوی به دست می­آید.

وی در خصوص پیشینه و اهمیت انسان شناسی درحوزه سلامت معنوی گفت: هم چنان که هر یک از نظریه پردازان روان شناسی مانند آلیس، ادلر، فروید، مزلو، راجرز و دیگر بزرگان تفسیر خاصی از ماهیت انسان ارائه دادند و بر اساس آن نظریۀ روان شناختی خویش را بنیان نهادند، برای تبیین و تاسیس سلامت معنوی اسلامی و روان درمانی عرفانی نیز باید از انسان تعریف خاصی ارائه داد و بر پایه آن ریشۀ اختلالات و روش درمانشان را طرح نمود. از این رو باید دید یک روان شناس و یک روان درمانگر چه تعریفی از انسان دارد تا از او درمان خواست.

وی با اشاره به مبنای انسان شناختی سلامت معنوی بر پایه عرفان اسلامی گفت: ماهیت انسان از حیث سلامت معنوی به دو ساحت توجه دارد، یکی ساحت لایه­ها و ظرفیت­های انسان که نیروهای سلامت زا و بیماری­زا را که در برابر محرک­ها فعال می­شوند، تبیین می­کند و دیگری ساحت تعامل باورها و کردارها که سرچشمۀ احوال مثبت و اختلالات منفی انسان در هنگام رویارویی با مشکلات و پایۀ هماهنگ کنندۀ قوای انسانی را تبیین می­کند.

عضو هیئت علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی گفت: قلب دو وادی در خویش دارد، وادی نفسانی که خاستگاه قوه های جهل است و دارای دو لایۀ طبع و نفس است و وادی روحانی که خاستگاه قوه های عقل است و دارای دو لایۀ روح و سرّ است. وادی روحانی نام آن جهت و بعد جان و دل است که از وابستگی به بدن رهاست و ملکوتی است. این وادی وادی اشواق یعنی منطقۀ گرایش و خواهش روح و سرّ است. مرز دو وادی نفسانی و روحانی عقل و قلب است.

وی افزود: ساحت دوم تأثیر متقابل باورها و کردارها شامل تأثیر باورها بر کردارهای ظاهری و بدنی؛ تأثیر کردارهای قلبی و درونی بر کردارهای بدنی؛ تأثیر کردارهای بدنی بر کردارهای قلبی و تأثیر کردارهای ظاهری و باطنی بر باورهااست.

وی درپایان اظهار کرد: زمانی انسان می­تواند از بیماری معنوی بگریزد و به سلامت معنوی دست یابد که پس از شناخت وادی­های نفسانی و روحانی و لایه­های شش گانۀ طبع، نفس، عقل، قلب، روح و سرّ و قوای عقل و جهل، بتواند مطالبات هر یک از آن لایه ها و قوه ها را در جهت توحیدی و الهی سامان دهد و هماهنگ سازد و بر اساس آن به زندگی خویش معنا و هدف بخشد و برای هماهنگ سازی لایه ها و قوه ها و معنادهی به زندگی باید باورها و رفتارهای خویش را بر اساس اصول عقلی و تعالیم دینی تنظیم کند

استخراج مبانی سلامت معنوی از کتاب شریف نهج البلاغه

استخراج مبانی سلامت معنوی از کتاب شریف نهج البلاغه

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فرهنگستان علوم پزشکی دومین روز از نخستین کارگاه دانش افزایی و مهارت آموزی سلامت معنوی اسلامی روز جمعه هفتم شهریورماه سال جاری در تهران برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه علمی آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: انسان هایی که دارای بیماری قلبی باطنی هستند فکر می کنند که این بیماری آنها قابل تشخیص نیست. اما خداوند در قرآن خطاب به پیامبر فرموده است که می توان نشان داد که چه کسی بیمار است و چه کسی نیست و تو اگر دقت کنی حتی از لحن آنها نیز می توانی بفهمی که قلب فرد یا سلیم است یا خیر.

وی افزود: یکی از بحث هایی که در فلسفه دین مطرح است درستی آزمایی عقاید در دین است. از جمله نکاتی که در این زمینه مطرح می شود این است که گزاره های دینی در همین دنیا آزمون پذیر است. دین از طرف خدا نازل شده است و خداوند مشرف بر همه ی جنبه های بشر است. خداوند متعال می گوید هر چیزی قابل وزن کردن است و منظور وزن فیزیکی نیست و همان سنجیدن فلسفی مد نظر است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: شاخص های سلامت را می توان به اشکال مختلف به تظاهر وجودی انسان تقسیم کرد که عبارت اند از اول آنچه در جهان بینی و بینش انسان ظهور میکند. دوم شاخص هایی که در منش آدمی است که چه خلقیات و خصایصی دارد. سوم شاخص هایی که در گرایش آدمی ظاهر می شود و چهارم شاخص هایی که در عمل آدمی ظاهر می شود زیرا اعمال انسان از قلب و ‌درون او ناشی می شود.

وی ادامه داد: در قرآن شواهد زیادی وجود دارد که با مطالعه آن ها آدم، انسان شناسی را می آموزد و این موضوع که در آیات قرآن بی نهایت مطلب در حوزه های مختلف می توان استخراج کرد از معجزات قرآن است. کتاب نهج البلاغه که گزیده ای از کلام حضرت علی (ع) است نیز از جمله منابعی است که می توان علامت سقاوت و سلامت قلب را استخراج کرد.

در ادامه این پنل دکتر مجید معارف استاد تمام گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشگاه تهران گفت: بیماری های معنوی از منظر آیات و روایات به دو گروه تقسیم می شود بیماری های معنوی با منشا مسائل فکری و اعتقادی و بیماری های معنوی با منشا اخلاقی و رفتاری.

وی افزود: رابطه ی سلامت یا بیماری معنوی با برخی متغیرها در دو حوزه ی فکری-اعتقادی و حوزه ی اخلاقی و رفتاری قابل ارائه است.

وی در ادامه سخنان خود تعابیر ششگانه ناظر به بعد معنوی وجود انسان در قرآن را قلب، نفس، صدر، روح، فواد و فطرت نام برد و گفت: تعبیرهای قرآنی و روایی درباره ی قلب و نفس در دو جهت مثبت و منفی وجود دارد. جهت مثبت: قلب سلیم، قلب مطمئن، قلب طاهر، قلب فراخ، قلب بینا و شنوا،‌ قلب پذیرشگر،‌ قلب نورانی، قلب آرام در پرتوی نزول سکینه ی الهی است و جهت منفی: قلب مریض، قلب سخت،‌ قلب غلیظ، قلب سیاه، قلب گناهکار، قلب مردد، قلب کور، قلب مرده، قلب اعراض کننده از حقایق است.

دکتر معارف گفت: از جمله بیماری های معنوی در آیات و روایات می توان به بیماری ها با منشا مسائل فکری و اعتقادی مانند کفر، شرک، نفاق، تردید، شک، زیغ و بیماری ها با منشا اخلاق و رفتار مانند حسادت، بدخواهی، ظلم، عهدشکنی ،خیانت اشاره کرد.

وی افزود: سلامت معنوی در حوزه ی فکری اعتقادی در ایمان به خدا، معاد و اطمینان دل مشاهده می شود. از جمله برخی شواهد آن می توان به خدا باوری در سوره النحل آیه ۱۰۶، معاد باوری در سوره البقره آیه ۲۶۰، درک فلسفه حیات در سوره البقره آیه ۱۵۶ و سلامت قلب با یکتادانستن خدا در الکافی، ۲، ۱۶ اشاره کرد.

وی در پایان عنوان کرد: سلامت معنوی در حوزه ی رفتاری و اخلاقی شامل ذکر الهی و آرامش قلبی، انس با قرآن، موعظه پذیری، خدمات اجتماعی و نرم دلی و رقت قلب در پرتوی استغفار، یاد مرگ، تلاوت قرآن،‌ تفکرو گریه از خوف خدا در روایات مختلف می باشد.

در ادامه دکتر مهدی مشکی عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان گفت: در بحث راهکارها که از بحث های مهم است برای رسیدن به سلامت معنوی غیر از موضوع رسیدن به تمدن اسلامی کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم .

وی افزود : دلیل آن این است که سلامت معنوی یک نظام ارگانیک است و تمدن به معنای نظام ارگانیک است یعنی تمام اجزای یک تمدن با هم ارتباط دارند همانند اعضای بدن انسان. اگر بخواهیم به بحث سلامت معنوی برسیم انسان ها باید ارتباط با خدا به معنای واقعی پیدا کنند .

این ارتباط باید به این صورت باشد که انسان در تمامی اجزای زندگی و نیازمندی هایش با خدا ارتباط برقرار کند .

دکتر مشکی افزود: در تمدن اسلامی تمامی اجزا و ساختارها انسان را با خداوند ارتباط می دهد اما در تمدن اسلامی این موضوع برعکس است در غرب سلامت معنوی را منحصرا به دقایق پایانی زندگی محدود کرده اند .

وی با تاکید بر اهمیت تمدن اسلامی گفت : اگر بخواهیم دنبال راهکار مناسب باشیم باید تمدن اسلامی و بحث های خدامحوری وآخرت گرایی را به صورت فرآورده هایی درآوریم که نیاز انسان را برطرف می کند. ساختارهای غرب در خصوص سلامت معنوی ساختارهایی سکولار است .

او با شجاعت ستودنی از مبانی انقلاب و مواضع اصولی نظام دفاع کرد

او با شجاعت ستودنی از مبانی انقلاب و مواضع اصولی نظام دفاع کرد

آیت الله رشاد در پیام تسلیت بمناسبت فوت حجت الاسلام روح الله حسینیان:
او با شجاعت ستودنی از مبانی انقلاب و مواضع اصولی نظام دفاع کرد.
آیت الله رشاد تاکید کرده است: آن روحانی جلیل القدر که عمر سراسر تلاش و جهاد خویش را به مبارزه با ظلم و ظلمت ستمشاهی و و دفاع از نظام و انقلاب سپری کرد.
متن پیام بشرح زیر است:
انّا لله و انّا الیه راجعون
خبر ارتحال روحانی مجاهد، انقلابی شجاع، حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ روح الله حسینیان (قدّس سرّه)، موجب تالّم و تأسف گردید.
آن روحانی جلیل القدر که عمر سراسر تلاش و جهاد خویش را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزه با ظلم و ظلمت ستمشاهی سپری کرد، و بعد از پیروزی انقلاب نیز با تصدی مسؤولیت‌های مختلف خدمات شایانی به نظام اسلامی ارائه نمود و با قوت و شجاعت ستودنی از مبانی انقلاب و مواضع اصولی نظام دفاع کرد. مدیریت مسؤولانه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و تولید ارزشمند فراوان در زمینه‌ی ثبت و تبیین تاریخ انقلاب اسلامی از جمله خدمات علمی و حسنات ماندگار آن عالم دردمند قلمداد می‌شود.
این‌جانب این ضایعه‌ی مولمه را، به محضر مبارک حضرت بقیّه الله (ارواحنا له الفداء) و رهبر فرزانه¬ی انقلاب اسلامی (دام ظلّه)، و دوستان و دوستداران آن فاضل خدوم و بازماندگان سوگوارش، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت و حشر با سیدالاحرار و الشهداء حسین بن علی (علیه السلام)، و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می¬کنم.

                              علی‌اکبر رشـاد
                              ۵، ۶، ۱۳۹۹               

پیام تسلیت آیت الله رشاد به مناسبت ارتحال آیت الله سیدجواد علم الهدی

پیام تسلیت آیت الله رشاد به مناسبت ارتحال آیت الله سیدجواد علم الهدی

پیام تسلیت آیت الله رشاد به مناسبت ارتحال آیت الله سیدجواد علم الهدی:
سالیان متمادی، محضر او مجمع طلاب فاضل جویای معرفت بود.
در پی ارتحال تولیت مدرسه علمیه امام القائم (عج) تهران، حضرت آیت الله سیدجواد علم الهدی (ره)، پیام تسلیتی از سوی حضرت آیت الله رشاد رییس شورای حوزه¬های علمیه تهران منتشر شد.
متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون.
ارتحال عالم مجاهد، مدرس پیشکسوت دروس خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه تهران، و موسس مدرسه علمیه امام القائم (عج) تهران، حضرت آیت الله سیدجواد علم الهدی (قدّس الله رمسه) موجب تاسف و تاثر گردید.
این شخصیت جلیل القدر که از تلامذه‌ی آیت الله العظمی بروجردی (قدّه) و حضرت امام خمینی (رضوان الله و سلامه علیه) بشمار می‌رفت، سالیان متمادی کرسی درس خارج فقهش دائر و محضرش مجمع طلاب فاضل جویای معرفت بود. این روحانی مردمی، عمر گرانمایه¬‌ی خویش را یکسره در خدمت به اسلام، ترویج مکتب اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) حمایت از انقلاب اسلامی و تربیت جوانان سپری کرد، و از حاصل بیان و بنان او آثار فقهی و اصولی ارزشمندی یادگار ماند. بلاریب این خدمات گرانبار ذخیره¬ی ارزشمندی برای او در « یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُوْنَ » خواهد بود؛ طوبی له و حسن مآب.
این¬جانب از سوی خویش، و ارکان حوزه¬های علمیه¬ی استان تهران، این ضایعه‌ی مولمه را، به حضرت بقیت الله (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) خاندان بزرگ علم الهدی، خاصه اخوان بزرگوار و فرزندان برومند، و نیز شاگردان و دوستداران این روحانی خدوم و خلیق تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای آن فقید سعید حشر با اجداد طاهرینش و اولیاء الهی، و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم، صبر و اجر مسئلت دارم. غفر الله له و لنا و اسکنه فسیح جنانه.
علی¬اکبر رشاد
۳۰/۵/۱۳۹۹ مطابق سی‌ام ذی‌الحجه ۱۴۴۱

او چهل سال در سراسر جهان، تواماً منادی وحدت مسلمین و مروج مکتب اهل بیت (س) بود

او چهل سال در سراسر جهان، تواماً منادی وحدت مسلمین و مروج مکتب اهل بیت (س) بود

آیت الله رشاد، در پیامی بمناسبت ارتحال آیت‌الله محمدعلی تسخیری:
او چهل سال در سراسر جهان، تواماً منادی وحدت مسلمین و مروج مکتب اهل بیت (س) بود.
متن پیام آیت الله رشاد بشرح زیراست:
ارتحال متفکر بی ‌بدیل عرصه‌‌ی دیپلماسی فرهنگی، لسان بلیغ ایران و انقلاب اسلامی در مجامع فکری و دینی جهانی، صدیق صمیم و قدیم، عالم مجاهد، آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی تسخیری (قدس الله رمسه)، موجب تاسف عمیق این کمترین که قریب پنجاه سال با او مانوس و معاشر بودم گشت، و موجی از اندوه در میان انبوه دوستان و دوستداران این استاد جلیل القدر برانگیخت.
این روحانی جامع الاطراف، خلیق و خدوم، مخلص و بی ریا، متواضع و بی‌ادعا، دلسوز و فداکار، کاردان و پرتلاش، که از شاگردان برجسته‌ی اصولی مبدع و متفکر، صدرالشهداء آیت الله محمدباقر صدر (قدّه) و از یاران باوفای رهبر فرهمند انقلاب اسلامی بشمار می¬رفت، چهل سال در سراسر جهان، تواما منادی وحدت مسلمین و مروج مکتب اهل بیت (سلام الله علیهم) بود. آن اندیشمند دردمند ـ برغم برخورداری از محبوبیت فراوان نخبگانی ملی ـ در شرق و غرب عالم بیش از وطنش ایران اسلامی شناخته بود. بی‌شک برای دهه‌های متمادی، جای این چهره‌ی برجسته در عرصه‌ی فعالیت‌های معرفتی و فرهنگی جهانی خالی خواهد ماند.
اینجانب این ضایعه‌ی مولمه را، از سوی خود و اعضای محترم شورای حوزه‌های علمیه‌ی استان تهران، مدیران، مدرسان استان، به محضر مبارک حضرت بقیّت الله (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، اخوان، همسر و فرزندان آن عزیز ارجمند، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت، و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می¬کنم.
علی‌اکبر رشـاد
۲۹ مرداد ۱۳۹۹

بیانیه‌ آیت الله رشاد در آستانه محرم الحرام و شرائط کرونایی، درباره تعظیم شعائر حسینی (س)

بیانیه‌ آیت الله رشاد در آستانه محرم الحرام و شرائط کرونایی، درباره تعظیم شعائر حسینی (س)

سوگواری حضرت سیدالأحرار (س) موجب قوام و دوام شریعت محمدیه است/ عدم رعایت موازین شرعی و نظر کارشناسان مؤمن امین، موجب ضمان است.
آیت الله رشاد ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری پررونق مراسم سوگواری حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) در سال جاری، با رعایت جدی شیوه‌نامه‌های بهداشتی و کاربست شیوه‌های ابتکاری و استفاده از ابزارهای ارتباطی نو، به فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه توصیه کرده است: بطور جدی به پاسخ شبهات اهتمام بورزند.
متن بیانیه بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرائط خطیر کنونی، بحکم وظیفه‌ی طلبگی، نکاتی را به حضور باهرالنور علمای اعلام، مؤمنین و فضلای کرام معروض می‌دارد:

 1. شریعت اسلام، «محمدی الحدوث» و «حسینی البقاء» است؛ لهذا سوگواری مشروع برای حضرت سیدالشهداءِ و الأحرار حسین بن علی (سلام الله علیه و علی اصحابه الذین بذلوا مُهَجهم دونه)، از مصادیق قطعی تعظیم شعائر و موجب قوام و دوام شریعت محمدیه است. تعظیم شعائر عامه اگر فی نفسها (جز مواردی که دلیل خاص دارند) مستحب باشد، تعطیل کلی و کامل آن حرام است؛ بر مؤمنین و شیعیان آن بزرگوار شاید و باید که در ذکر مصائب و برپایی عزای آن بزرگوار امسال هم مانند سنوات گذشته بجان بکوشند.
 2. طبق نص شریفه‌ی «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»، تعظیم شعائر از تقوی قلب است، یعنی از عقیده و التزام به دین نشأت می‌گیرد، و از جنس تقوی و بخشی از دینداری است؛ پس در تعظیم شعائر باید به احکام شریعت ملتزم باشیم، نمی‌توان به نام تعظیم شعائر، احکام و حدود الهی را زیر پا گذاشت، این در حکم نقض غرض است و مصداق ستم بر دین الاهی است: «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.» (بقره: ۲۲۹)
 3. به حکم «قاعد‌ی نفی ضرر»، حکم ضرری و حکم مستلزم ضرر جزء شریعت حکیمانه‌ی محمدیه نیست. طبق قاعده‌ی «نفی ضرر محتمل» و دفع مفسده، در هر امری ضرر محتمل عقلائی و معتدٌ به باشد، حرام و ممنوع است؛ کما اینکه حسب «قاعده‌ی نفی اضرار» ضرر رساندن به غیر نیز حرام است و همچنین ارتکاب فعلی که دربردارنده‌ی احتمال معقول و معتد به اضرار به غیر باشد، جایز نمی باشد. لهذا خود را عالما و عامدا بیمار ساختن و به خود آسیب زدن، از مصادیق فعل ضرری است؛ و نیز خویش را در معرض بیماری و آسیب جسمی و روحی قراردادن، از مصادیق فعل محتمل الضرر است؛ چنانکه دیگران را مبتلا کردن و یا در معرض ابتلا به بیماری قراردادن نیز از مصادیق اضرار یا احتمال اضرار بشمار می‌روند؛ پس همه‌ی فروض پیشگفته حرام و معصیت است، و حسب مورد موجب حد یا تعزیر یا قصاص و ضمان است.
 4. ملاک در تشخیص موضوع حکم در موارد بالا، نظر کارشناسان مؤمن و امین است. ستاد مدیریت و مبارزه با کرونا اکثرا از افراد کارآشنای مؤمن و امین تشکیل شده است، لهذا نظر ستاد در این موضوع حجت است وتخلف از نظر قطعی کارشناسی، عقلا و شرعا جایز نیست.
 5. چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله الوارف) و دیگر مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) فرموده‌اند، تاکید می‌شود: با توجه به شیاع ویروس کرونا و رواج بیماری کووید ۱۹، عزاداران بزرگوار حضرت سیدالشهداء (ارواحنا لتراب مقدم ابنه المهدی فداء) که بحمدالله عموما متشرع و متدینند، در مناطق وضعیت قرمز و مرز هشدار، به این نکات توجه جدی‌تری بفرمایند که مبادا به نام سوگواری حضرت و ذکر مصائبش که از اعظم شعائرالله است، ناخواسته مرتکب معصیت و جرم بشوند، یا موجب وهن مذهب گردند، یا اسباب القای شبهه‌ی مخالفت دین با عقل و علم، از سوی معاندان ومغرضان یا جاهلان را فراهم کنند.
 6. علمای اعلام، خطبای کرام، متولیان معزز مساجد، حسینیه‌ها، مجالس و هیآت، علاوه بر اهتمام به برگزاری پررونق و چشمگیر آیین‌های نورانی سوگواری در سال جاری، از طریق اعمال شیوه‌نامه‌های بهداشتی، بر مراقبت از سلامت عزاداران حسینی ـ که هریک گوهر گرانبهایی‌اند، اهتمام مضاعف بورزند.
 7. طراحی و کاربست شیوه‌های ابتکاری و استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین، از جمله راههای رونق‌بخشی به شعائر حسینیه و تامین سلامت و امنیت عزاداران عزیز است؛ شایسته است جوانان خلاق، متعهد، متدین و عاشق اهل بیت و ارادتمند ساحت سالار شهیدان (ع)، وارد میدان شوند و با برنامه‌ریزی و میدانداری این مهم را عملی سازند.
 8. در این ایام، بازار شبهه افکنی و شایعه‌ پراکنی، مغالطه و عوام‌فریبی گرم است، لهذا از نهادهای فکری فرهنگی، فضلا و طلاب عزیز متواضعانه تقاضا می‌کنم، با جدیت و ابتکار، به شبهاتی که افراد معاند مغرض یا مریض القلب هوسباز یا جاهل خطاکار، نسبت به ساحت حضرات اهل‌بیت (سلام الله علیهمس اجمعین) و تعظیم شعائر دینی، خاصه ذکر مصائب سید الاحرار (ع)، رهنمودها و آراء رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام، شؤون نظام اسلامی و تصمیمات مسؤولانه‌ی مسؤولان متعهد در امور کشور، پاسخ بدهند.
  کمترین طلبه
  علی اکبر رشاد
  ۲۶، ۵، ۱۳۹۹
پیام تسلیت آیت الله رشاد در پی ارتحال استاد سید عباس موسویان

پیام تسلیت آیت الله رشاد در پی ارتحال استاد سید عباس موسویان

در پی ارتحال حجت الاسلام والمسلمین استاد سیدعباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیام تسلیتی از سوی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس و موسس پژوهشگاه صادر شد.

متن پیام آیت الله رشاد بشرح زیراست:

انا لله و انا الیه راجعون

روح بلند حضرت استاد حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان (قدّس سرّه)، عضو هیات امنا و استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و فقیه الإقتصاد برجسته‌ی کشور به ملکوت اعلی پیوست.

او برای خدمت به علم و دین، انقلاب و نظام اسلامی سر از پا نمی‌شناخت؛ عمر پربرکت خویش را طی سه دهه یکسره وقف نظریه‌پردازی، گرهگشایی معرفتی و کاربردی در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی کرد.

استاد موسویان (قدّس سرّه) از اعضای رکنی پژوهشگاه و از مفاخر حوزه‌های علمیه قلمداد می‌شد. از او ده‌ها اثر علمی فاخر در قلمرو اقتصاد اسلامی برجای مانده است.

اشتیاق معرفت، شور خدمت، تواضع بی‌حد، اخلاص و بی‌ریائی، حقیقت‌جویی و حق‌پذیری، وقار و متانت، سلامت نفس و پرهیزگاری، خوشخویی و خوشرویی، نمونه‌ای از اوصاف و فضائل بی‌شمار این استاد خدوم و خلیق حوزه و دانشگاه بود. جزاه الله خیر جزاء المحسنین و حشره مع اولیائه المعصومین (ع).

این کمترین، رحلت این عالم فرزانه را به محضر مبارک رهبر فرهمند انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، همکاران سوگوارم در سنگرگاه پژوهشگاه و خانواده‌ی عزادار آن استاد بی‌بدیل تسلیت عرض کرده، از بارگاه باری برای آن فقید سعید رحمت و علوّ درجات و برای بازماندگان و شاگردان و دوستان و دوستداران او صبر و سلامت مسألت دارم.

علی اکبر رشاد

 ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۹