آیت الله رشاد به عضویت در هیات امنا فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شد

آیت الله رشاد به عضویت در هیات امنا فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شد

هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور ریاست جمهور و اعضای شورا روز سه شنبه ۱۰ تیرماه جاری برگزار شد.

در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی آیت الله علی اکبر رشاد رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با رای اکثریت اعضا به عنوان عضو هیات امنای فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شد.

پاسخی بگذارید