فقه الحکومه

درس فقه الحکومه از ابتدای سال تحصیلی جاری، در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۹ صبح در حوزه علمیه امام رضا (ع) برگزار می‌شود. در این سلسله دروس مباحث ساختار نظام فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد.

جهت دسترسی به صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:

فقه الحکومه


پاسخی بگذارید