کارنامه‌ی علمی اجرایی سال ۱۳۸۶

کارنامه‌ی علمی ـ اجرایی سال ۱۳۸۶

تحقیقات

منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی

پژوهش در ادراکات حقیقی و اعتباری

کتاب‌های منتشر شده

مجموعۀ آثار کنگره آیت الله شاه آبادیره؛ آیت‌الله شاه‌آبادی؛ نگارش مقدمه

حریت و مدارات؛ امیرکبیر؛ اردیبهشت ۸۶؛ تهران؛ اول؛ مشتمل بر مجموعۀ مقالات و گفتارها، در حوزه اندیشۀ سیاسی/

مقاله‌ها و مقالت‌ها

گسترۀ کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین؛ الحکمه؛ یک؛ زمستان ۸۶؛ تهران؛ انتشار ترجمه

عاشورا؛ رستاخیز نمودها و نمادها؛ مجله دانشگاه تمدن‌ساز؛ تهران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سرپرستی علمی تحقیقات کلان:

دانشنامۀ قرآن‌شناسی

دانشنامه فرهنگ فاطمی س

دانشنامه سیرۀ نبوی ص ؛ ارائۀ مبانی و منطق نظام پردازی دینی و هدایت طراحی ساختار و مدخلگزینی دانشنامه

ساز و کار تحول در فقه شیعه؛ محقق: جناب آقای سیدباقری

مصاحبت راهنمای تحقیق

عرفان سیاسی؛ نظارت بر تحقیق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / محقق: قادر فاضلی

کرسی‌های علمی:

نظریه‌پردازی تعلیم و تربیت اسلام ؛ چارچوب تئوریک و کاربرد آن؛ تعلیم و تربیت اسلامی؛ دکتر خسرو باقری نوع‌پرست؛ ریاست شورای داوری؛ نظریه‌پردازی ؛ ۱۲/۲، ۶/۴، ۱۴/۹، ۲۸/۹ و ۱۰/۱۱/۸۶؛ دانشگاه تهران، دانشکدۀ قرآنشناسی و علوم تربیتی

تدریس:

خارج اصول؛ اصول فقه؛ ۱۰۱ جلسه؛ مبحث مفاهیم ـ مبحث عقل

اشارات و تنبیهات؛ فلسفه اسلامی؛ ۶۳ جلسه؛ نمط‌های چهارم و پنجم

فلسفۀ اصول فقه (بشیوۀ سامرائی)؛ اصول فقه

هدایت رساله‌ها‌ی حوزوی و دانشگاهی:

ارزیابی آراء منتقدان مسلمان به معرفت‌شناسی اسلامی؛ سطح چهار؛ محمدرضا بهاری

موانع فهم قرآن؛ کارشناسی ارشد؛ خانم مهین صدیق؛ ۲۵/۱۱/۸۶

مبانی منطق فهم قرآن؛ کارشناسی ارشد؛ خانم جعفری؛ ۲۵/۷/۸۷

مبانی کلامی فهم دین؛ سطح چهار؛ علی‌تبار؛ ۱۶/۲/۸۶

آراء در کلام جدید ؛ سطح چهار؛ مجتبی رشاد؛ ۲/۱۲/۸۶

کاربست عقل در اکتشاف معارف اعتقادی از منظر قرآن و حدیث؛ دانشکده علوم حدیث؛ کارشناسی ارشد؛ خانم زکیه اسدی؛ زمستان۸۶

ارزیابی علمی:

نجات شناسی مقایسه‌ای بین اسلام و مسیحیت؛ ادیان؛ تحقیق؛ مجتبی امامی؛ ارزیابی تفصیلی تحقیق

بیولوژی نص؛ هرمنوتیک؛ دکتر علیرضا قائمی نیا؛ ارزیابی تفصیلی تحقیق

مجموعه مقالات کنگره آیت الله شاه‌آبادیره؛ ارزیابی اجمالی

همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها:

کتاب دین؛ ساحات و سطوح نوآوری در دین شناسی؛ تهران: حوزه هنری؛ ۱۱/۲/۸۶؛ سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری؛ همایش دوسالانه

همایش سراسری رؤسا و مدیران حوزه‌های علمیه کشور؛ ضرورت توسعه و تقویت تخصص در حوزه‌های علمیه؛ قم: مدرسه عالی دارالشفاء؛ ۲۷/۲/۸۶؛ مدرسه عالی دارالشفاء

مؤلفه‌های دانشگاه تمدن ساز مشهد؛ فلسفه تمدن؛ مشهد؛ ۹/۳/۸۶؛ دانشگاه آزاد اسلامی

مجمع جهانی اهل بیت ع ؛ تهران: سالن اجلاس؛ ۲۷/۵/۸۶؛ کنفرانس چهارسالانه

نخبگان جهان اسلام؛ تهران: پژوهشگاه؛ ۲۸/۵/۸۶؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ نخستین همایش

همایش ملی نخبگان جوان؛ آسیب شناسی علوم انسانی؛ تهران: سالن اجلاس سران؛ ۱۱/۶/۸۶

نکوداشت آیت‌الله شاه‌آبادی؛ نقش شاه آبادی در تکون شخصیت حضرت امام(ره)؛ تهران: تالار علامه امینی دانشگاه تهران؛ ۲۳/۸/۸۶

همایش نکوداشت آیت‌الله شاه‌آبادی؛ فطرت به مثابه مدرک دینی؛ قم: دارالشفاء؛ ۲۴/۸/۸۶

کنگره مقدماتی آیت الله محمدهادی معرفت؛ بایسته‌های قرآن پژوهی؛ تهران: پژوهشگاه ؛ ۴/۱۱/۸۶؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

همایش نهج البلاغه؛ نظریۀ دیالکتیک ـ دینامیکال اکتشاف دین؛ مشهد؛ ۲۱ و ۲۲/۴/۸۶

هم اندیشی متفکران انقلاب اسلامی؛ تهران: پژوهشگاه ؛ ۲۸/۶/۸۶

هفتۀ پژوهش؛ معیار علم دینی؛ تهران: / مرکز بین‌المللی همایش‌های صداوسیما؛ ۲۳/۹/۸۶

هم‌اندیشی گروه انقلاب اسلامی؛ تأثیر انقلاب‌اسلامی در تحول نظریه‌های علوم انسانی؛ تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ۲۹/۱۱/۸۶؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کنفرانس بین‌المللی چهارسالانه مجمع جهانی اهل بیت ع؛ کاربرد ادعیه مأثوره در استنباط گزاره‌های دینی؛ تهران: سالن اجلاس سران /؛ ۲۷/۵/۸۶

نخستین هم‌اندیشی بین‌المللی نخبگان جهان اسلام؛ ضرورت ترابط و تعامل نخبگان مسلمان؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ۲۸/۵/۸۶؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کنفرانس مولانا؛ آیا مولانا یک پلورالیست دینی است؟؛ یونان: آتن؛ ۲۵/۸/۸۶؛ ارائه مقاله

همایش بین‌المللی اتحاد ملی، انسجام اسلامی و نقش فرهنگ؛ بایستگی پایش و پالایش پیوسته و پویای فرهنگ ملل مسلمان؛ تهران، سالن اجلاس سران؛ ۱/۱۲/۸۶

اختتامیه دومین جایزۀ بین‌المللی هنر ادیان توحیدی؛ فلسفۀ هنر (نسبت دین، فطرت، هنر)؛ تهران، موزۀ ‌امام علی ع؛ ۲/۱۱/۸۶؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری

هم‌اندیشی اندیشه‌های نو در کلام اسلامی؛ کاستگی‌ها و بایستگی‌های کنونی علم کلام؛ مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی؛ ۹/۳/۸۶

هم اندیشی مجله اقتصاد اسلامی؛ بایستگی‌های اقتصاد اسلامی؛ قم: پژوهشگاه؛ ۱۳/۹/۸۶

هم‌اندیشی گروه انقلاب اسلامی پژوهشگاه ؛ چالشهای انقلاب اسلامی در علوم انسانی؛ تهران: پژوهشگاه؛ ۲۹/۱۱/۸۶

همایش آیسسکو؛ پایش و پالایش پیوسته و پویان فرهنگ ملل مسلمان؛ تهران: سالن اجلاس؛ ۱/۱۲/۸۶

سخنرانی‌ها:

شخصیت و شهادت استاد مطهری ؛ استاد مطهری؛ تهران: سپاه پاسداران: قرارگاه خاتم؛ ۱۱/۲/۸۶

کارنامه تاریخی حوزه و روحانیت؛ حوزه و روحانیت؛ تهران: مسجد ابوذر؛ ۱۲/۲/۸۶

بازتاب جهانی و کارکرد جریان ساز افکار امام در جهان معاصر؛ امام خمینی؛ مشهد، حرم مطهر رضوی ع؛ سالگرد ارتحال امام ره؛ ۱۳/۳/۸۶

دستاوردهای پژوهشگاه؛ پژوهشگاه؛ تهران؛ سومین جشنواره علامۀ طباطبایی؛ ۳۱/۳/۸۶

نهج البلاغه ؛ نهج‌البلاغه؛ مهشد: آستان قدس رضوی؛ ۲۱/۴/۸۶

اعمال ماه رجب ؛ رجب المرجب؛ تهران: ‌پژوهشگاه؛ ۳۰/۴/۸۶

نظریه جامعه انگارفهم دین؛ مشهد: آستان قدس رضوی؛ ۳۱/۴/۸۶

جایگاه نقد ادبی در تحول ادوار در جوامع؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌اسلامی؛ آیین آغاز رشتۀ نقد ادبی؛ ۷/۹/۸۶

ملاک دینی بودن علوم؛ سالن همایش‌های صدا و سیما؛ ۲۳/۹/۸۶

زیارت عاشورا؛ تهران؛ سالگرد شهید بصیری؛ ۱۳/۱۰/۸۶

روش‌شناسی علوم دینی، علم دینی؛ دفتر تبلیغات اسلامی مشهد؛ ۱۸/۱۰/۸۶

جلسات و مباحثات علمی:

حلقه‌ی نقاد طرح فلسفۀ فلسفه اسلامی،

حلقه‌ی نقاد طرح نظام اخلاقی اسلام،

شورای پژوهش و تحریریه فصلنامه‌های پژوهشگاه،

جلسات تصمیم‌گیری و مدیریت

شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی فارابی،

مصاحبه‌ها:

شخصیت و اندیشه‌های آیت الله شاه آبادی؛ سالگرد شهید شاه‌آبادی؛ خبرگزاری‌ها؛ حضوری؛ ۳۰/۲/۸۶

تا سرچشمه‌ی رضوان؛ حضوری؛ ۱۰ تا ۱۴/۳/۸۶؛ صداوسیمای مشهد

وضعیت کنونی فلسفه در حوزه؛ حضوری؛ ۲۷/۳/۸۶؛ شورای عالی حوزه‌ی علمیه قم

نهضت نرم افزاری و تولید علم؛ حضوری؛ مشهد: خرداد ۸۶؛ روزنامه‌ی قدس

مهندسی فرهنگی؛ حضوری؛ ۲/۴/۸۶؛ ماهنامه زمانه

مهندسی فرهنگی؛ ۶/۴/۸۶؛ صدا و سیما، شبکه چهارشنبه، برنامه پرتو

کارنامۀ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ؛ ۱۴/۹/۸۶؛ شبکه خبر

سالروز فرمان رهبری، نهضت نرم افزاری و تولید علم؛ ۳/۱۱/۸۶؛ روزنامه ایران؛ مندرج در روزنامه ایران، مورخ ۶/۱۲/۸۶

گستره کارکرد و کاربرد عقل؛ مقاله؛ انگلیسی؛ ابوالفضل حقیری

اهداف و قواعد گفتگوی دینی؛ مقاله؛ عربی؛ حسین سرور؛ ۱۵/۸/۸۶

آیا مولانا یک پلورالیست دینی بود؟؛ مقاله؛ انگلیسی؛ موسوی جشنی؛ پاییز ۸۶

ملاقاتهای علمی و فکری:

پروفسور علی العطاس؛ فلسفه و عقلانیت اسلامی؛ مالزی؛ تهران؛ ۳۰/۳/۸۶

شیخ نعیم قاسم ؛ لبنان؛ ۲۸/۵/۸۶؛ قائم‌مقام دبیرکل حزب‌الله

دکتر لئونارد…؛ فلسفه اسلامی؛ ایتالیا؛ تهران؛ ۵/۶/۸۶

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ فقه و اصول و تفسیر؛ ایران؛ قم؛ ۲۱/۶/۸۶

مسئولیت‌ها و عضویت‌ها

شورای عالی انقلاب فرهنگی،؛ عضو

هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی،؛ عضو

شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی فارابی،؛ عضو

شورای تخصصی مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی،؛ رئیس

تحریریه قبسات، ذهن، کتاب نقد،؛ عضو

شورای علمی هیات حمایت از کرسی ها و تشکیل جلسات آن؛ ریاست

دیدگاهتان را بنویسید